YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [13] Eski Eser Onarımı [5] Eski Eser Proje Temini [2] Bina Onarımı [8] Kiralık Gayrimenkuller [1] Satılık Gayrimenkuller [3] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Müfettiş Yardımcılığı sınavını asıl kazanan adaylardan istenilen belgeler
 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Müfettiş Yardımcılığı sınavını asıl kazanan adaylardan istenilen belgelere ulaşmak için devam'a tıklayınız.

          T.C.

            BAŞBAKANLIK

Vakıflar Genel Müdürlüğü
 
 
Genel Müdürlüğümüz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 13.11.2016 tarihinde yazılı, 06-07-08-09-10 Mart 2017 tarihlerinde yapılan sözlü sınavlarını asıl müfettiş yardımcısı olarak kazanan adayların,
Atamasının yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgeleri temin ederek 14.06.2017 tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden teslim etmesi gerekmektedir.
            Gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                                  Aslan YILDIZ
      Genel Müdür a.
                                                                                                                                                                   İnsan Kaynakları Daire Başkanı
 
 
 
İSTENİLEN BELGELER:
1- Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu raporu.(Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan )
2- Adli sicil belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan E-Devlet’ten alınabilir.)
3- 4 adet vesikalık fotoğraf.(Son 6 aylık)
4- Askerlik durum belgesi.(Terhis belgesi/ Tecil belgesi E-Devlet’ten alınabilir.)
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Adaylar tarafından bilgisayar ortamında ve açıklamada belirtilen usuller doğrultusunda doldurularak hem imzalı çıktı, hem de CD’ye aktarılarak elden teslim edilecektir. (2 suret)
 
 
EK: