YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [13] Eski Eser Onarımı [5] Eski Eser Proje Temini [2] Bina Onarımı [8] Kiralık Gayrimenkuller [1] Satılık Gayrimenkuller [3] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
Terörle Mücadele Kanunu gereğince Genel Müdürlüğümüze ataması yapılan adaylardan istenilen belgeler
 

Terörle Mücadele Kanunu gereğince Genel Müdürlüğümüze ataması yapılan adaylardan istenilen belgelere ulaşmak için devam'a tıklayınız.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanununun Ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Genel Müdürlüğümüze ataması yapılan adayların atama işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgelerin temin edilerek tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgilerini rica ederim.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu raporu.(Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan )

2- Öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3- Adli sicil belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan E-Devlet’ten alınabilir.)

4- 8 adet vesikalık fotoğraf.(Son 6 aylık)

5- Askerlik durum belgesi.(Terhis belgesi/ Tecil belgesi E-Devlet’ten alınabilir.)

6- Ortaokul veya lisede öğrenim süresinden farklı olarak hazırlık sınıfı okuyanların bu belgeyi okullarından ibrazı gerekir.

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Adaylar tarafından bilgisayar ortamında ve açıklamada belirtilen usuller doğrultusunda doldurularak elden teslim edilecektir.) (2 suret)

İrtibat No: 0 (312) 415 5109-5111-5112

Ek:

-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu(tıklayınız)