YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [13] Eski Eser Onarımı [5] Eski Eser Proje Temini [2] Bina Onarımı [8] Kiralık Gayrimenkuller [1] Satılık Gayrimenkuller [3] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Haberler
SİVAS GÖKMEDRESE’DE SÜRDÜRÜLEN RESTORASYON ÇALIŞMALARI BASIN AÇIKLAMASI
 
 
Sivas Gökmedrese Restorasyonu İle İlgili Gerçeği Yansıtmayan Haberlere İlişkin Basın Açıklamasıdır.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki açıklamayı kamuoyuna saygıyla arzederiz.

 

“Vakıflar Genel Müdürlüğünce; çok önemli bir Selçuklu vakıf eseri olan Sivas Gökmedrese’de devam etmekte olan mevcut restorasyon çalışmasında ve 2006 yılında gerçekleştirilen ilk restorasyon çalışmasında da asitle temizleme yada asitle yıkama yapılmamıştır.

Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen tüm restorasyon çalışmaları Uluslararası Restorasyon İlkeleri doğrultusunda, ilgili Koruma Kurullarınca onaylanan projelerin uygulamaları olup, bilim heyetleri ya da danışman akademisyenlerin eşliğinde yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün tüm restorasyon çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 7 Şubat 2012 tarihli 26 sayılı kararı uygulanmaktadır: Anıtlar Yüksek Kurulunun “… taşınmazın tamamlayıcı ögelerinden olan çini vb. yapı bileşenlerindeki eksilmelerin öncelikle orijinali (aslı) ile tamamlanmasına, orijinaline ulaşılamadığı takdirde taşınmazın mimari ve sanatsal öneminin doğru bir şekilde algılanabilmesi için malzeme analizleri yapılarak bütünle uyumlu bir şekilde tamamlanması…” yönünde verdiği karara uygun şekilde uygulama yapılmaktadır.

Anılan karar (2012 yılı) öncesinde yapılan uygulamalarda ise, eksik alanlar boş bırakılmakta idi. Anıtlar Yüksek Kurul Kararı öncesinde yapılan uygulamalarda da bu şekilde çalışıldığını görmek mümkündür. Örneğin İstanbul’daki Kılıçali Paşa Camii’nin de 2012’den önce gerçekleştirilen restorasyonunda eksik alanlar boş bırakılmıştır. Ancak bugün Yüksek Kurulun kararı doğrultusunda tüm eski uygulamalar için de yeni projelendirmeler yapılacak ve Sivas Gökmedrese’de uygulanacak olan bütüne uygun tamamlama işlemi daha önce restore edilmiş eserlerimiz de dahil olmak üzere tüm eserlerimizde uygulanacaktır.

Sivas Gökmedrese’de süregelen kapsamlı restorasyon çalışması; alanında uzman Prof. Dr. Orhan Cezmi TUNCER ile İtalyan restorasyon uzmanı Dr. Nicola BERLUCCI’nin danışmanlığında devam etmekte olup; çini işleri ise ehil atölyelerde, el işçiliği yöntemi ile aslına uygun şekilde yeniden üretilecek şekilde projelendirilmiştir. Çini işleri ile ilgili envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından, malzeme analizleri yapılacak olup, sürecin sonunda Koruma Kurulundan alınan karar doğrultusunda kayıp çiniler yerine orijinaline uygun şekilde ve el işçiliğiyle üretilecek çiniler ile bütüne uygun tamamlama yapılacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bugüne kadar yaptığı tüm onarım çalışmalarında, Uluslararası Restorasyon İlkelerini gözeterek, Koruma Kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda hareket etmiş ve edecektir. Genel Müdürlüğümüzün öncelikli amacı vakıf eserlerimizin gelecek nesillere emanet edilmesine önayak olmak ve eserlerimizin özgünlüğünü bozmadan yaşatılmasına aracı olmaktır.”

                                                                                                                                                                                              Dr. Adnan ERTEM

                                                                                                                                                                                         Vakıflar Genel Müdürü