YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[3] Eski Eser Onarımı [6] Kiralık Gayrimenkuller [1] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Yeni İnşaat [1] Hizmet Alımı [1] Düzeltme İlanı [1] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Mübayaa Hücceti
 

Mübayaa Hücceti : (lugat) Mübaya: Satın alma (Hukuk) Menkul ya da gayrimenkulün satın alındığına dair şahitler huzurunda düzenlenen resmi satın alma belgesi.
Belge Örnekleri - MÜBAYAA HÜCCETİ
Örnek 1

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 55. sayfa 1. sırasında kayıtlı 1089 Hicri (1678 Miladi) tarihli vakfiye ve mübayaa hücceti örneği.

Örnek 2

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 178. sayfa 85 ve 86. sırasında kayıtlı 1070 Hicri (1659 Miladi) tarihli 2 adet mübayaa hücceti örneği.

Örnek 3

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 186 sayfa 99. sırasında kayıtlı 1071 Hicri (1661 Miladi) tarihli mübayaa hücceti örneği.

Örnek 4

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 315. ve 316.sayfa 315, 316, 317. sıralarında kayıtlı 1075 Hicri (1665 Miladi) tarihli 3 adet mübayaa hücceti örneği.

Örnek 5

803 nolu Hüccet Defterinin 142. sayfasında bulunan muhtelif vakıflara ait hüccet kayıtları.

Örnek 6

 803 nolu Hüccet Defterinin 175. sayfasında bulunan muhtelif vakıflara ait hüccet kayıtları.

Ahkam Defterleri
Berat
Ferman
Hurufat Defterleri
Hüccet
Hülasa
İlam
Nukut Vakfiyeleri
Şahsiyet Defteri
Tahsil Defterleri
Vakfiye
Zeyl Vakfiye