YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[3] Eski Eser Onarımı [6] Kiralık Gayrimenkuller [1] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Yeni İnşaat [1] Hizmet Alımı [1] Düzeltme İlanı [1] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Berat
 

Berat: İmâmet, hitabet, tevliyet gibi bir cihetin tevcihine veya bir rütbe, nişan veya imtiyaz verilmesi hakkındaki Padişah fermanıdır.
Belge Örnekleri - BERAT
149. sayfa

796 nolu berat defterinin 149 nolu sayfasında muhtelif vakıflara ait berat örnekleri

273. sayfa

796 nolu berat defterinin 273 nolu sayfasında muhtelif vakıflara ait berat örnekleri

Kapak Resmi

796 nolu berat defterinin kapak sayfası

Örnek

Dolap kutularında bulunan beratlardan bir örnek

Örnek 2

Dolap kutularında bulunan beratlardan bir örnek

Örnek 3

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan bir berat örneği.

Ahkam Defterleri
Ferman
Hurufat Defterleri
Hüccet
Hülasa
İlam
Mübayaa Hücceti
Nukut Vakfiyeleri
Şahsiyet Defteri
Tahsil Defterleri
Vakfiye
Zeyl Vakfiye