YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[3] Eski Eser Onarımı [6] Kiralık Gayrimenkuller [1] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Yeni İnşaat [1] Hizmet Alımı [1] Düzeltme İlanı [1] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği
 Taşınır Mal Yönetmeliği Mevzuatı
5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Vakıf Genel Müdürlüğü’ne Ait Eserlerde Yapılacak Araştırma ve Çekim İzinlerinin Bölge Müdürlüklerine Devri
Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği
Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancıları veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar
Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Teberukat Eşyası Hakkında Yönetmelik
Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk ve Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tâbi Olacakları Esaslar
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Yeni)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Evrak ve Haberleşme Yönergesi (Yeni)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( Yeni ) (Bu Yönetmelik Vakıflar Meclisinin 28.05.2008 tarih ve 339 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Yeni)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (Yeni)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Müze Yönetmeliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Parasal Limitler - 2017
VGM Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Şartnameler, Sözleşme Tasarıları, Standart Formlar, İhale Sürecine İlişkin İtiraz Esasları
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (yeni)
Vakıflar Yönetmeliği (Yeni)
Ek-1 (Vakıf Şube Temsilcilik Açılış/Kapanış Beyannamesi)
Ek-2 (Vakfın 2 ... Yılı Beyannamesi)
Ek-3 (Yurtdışından Yardım/Bağış Alma Bildirimi)
Ek-4 (Yurtdışına Yardım/Bağış Yapma Bildirimi)
Ek-5 (Taşınmaz Mal Bildirimi)
Ek-6 (İktisadi İşletme/Şirket Kurma Bildirimi)
Ek-7 (İç Denetim Raporu)
Ek-8 (Mülhak Vakıflara ait Hesap Cetveli)
Ek-9 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi Hizmeti Başvuru Formu)
Ek-10 (Yoklama Belgesi)
Ek-11 (Muhtaç Aylığı Başvuru Formu)
Ek-12 (Muhtaç Aylığı Değerlendirme Kriteri)
Ek-13 (Muhtaç Aylığı Onayı)
Ek-14 (Yoklama Belgesi)
Ek-15 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Başvuru Formu)
Ek-16 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriteri)
Ek-17 (BEZMİALEM Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Ücretsiz Yararlanacak Hasta Başvuru Formu)
Ek-19 (Vakıf Temsilcisi Bildirimi (Yeni / Mülhak / Cemaat Vakfı)
Ek-20 (Temsilci Belgesi (Yeni/Mülhak/Cemaat Vakfı)
Ek-21 (Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formu)
Ek-22 (Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Form)