T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakfet, Yaşat, Yaşa..
     
YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [5] Eski Eser Onarımı [5] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [1] Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama [12] Kiralık Gayrimenkuller [1] Satılık Gayrimenkuller [4] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Atatürk ve Vakıflar
"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

K. ATATÜRK
1 Mart 1922, T.B.M.M. Açılışı Nutkundan

   

7
Şubat
2017
”Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınav Duyurusu”
13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylara yönelik yapılacak sözlü sınav tarihleri açıklandı
Devamı için tıklayınız..
 
26
Ocak
2017
Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları
Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları
Devamı için tıklayınız..
 
25
Ocak
2017
667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA KAPATILAN VAKIFLAR
Kapatılan vakıflar için tıklayınız.
Devamı için tıklayınız..
 
20
Ocak
2017
Beyanname ve Bildirimler Hakkında Vakıflara TEBLİGAT NİTELİĞİNDE DUYURU....
Beyanname ve bildirimler yasal süreleri içerisinde, vakıflara başka bir tebligatta bulunmaya gerek kalmadan Kurumumuza teslim edilecektir. Aksi halde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 11. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
Devamı için tıklayınız..
 
16
Ocak
2017
2016 – 2017 Eğitim Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Burs Başvuru Sonuçları
2016 – 2017 Eğitim Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Burs Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır….
Devamı için tıklayınız..
 
11
Ocak
2017
KPSS-2016/2 Yerleştirme Sonucuna göre VGM'ne atanması planlanan adaylardan istenilen belgeler
KPSS-2016/2 Yerleştirme Sonucuna göre VGM'ne atanması planlanan adaylardan istenilen belgeler
Devamı için tıklayınız..
 
9
Aralık
2016
2017 yılında yeni vakıfların asgarî kuruluş mal varlığı...
Yeni vakıfların asgarî kuruluş mal varlığı limiti, 2017 yılında 60.000 TL olarak belirlendi.
Devamı için tıklayınız..
 
29
Kasım
2016
2016 – 2017 Eğitim Dönemi Ortaöğrenim Burs Başvuru Sonuçları
2016 – 2017 Eğitim Dönemi Ortaöğrenim Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı..
Devamı için tıklayınız..