T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakfet, Yaşat, Yaşa..
     
YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[2] Kat Karşılığı [1] Bina Yapımı [2] Eski Eser Onarımı [5] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [6] Kiralık Gayrimenkuller [1] Yeni İnşaat [1] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Atatürk ve Vakıflar
"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

K. ATATÜRK
1 Mart 1922, T.B.M.M. Açılışı Nutkundan

   

9
Şubat
2016
Defteri Hakani Emini Elhac Yusuf Rıza Efendi Bin Abdullah Vakfı Yönetici Atama İlanı
İlanda adı geçen vakfa yönetici olmak isteyenlerin Vakıflar Yönetmeliğinde belirtilen belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğüne Başvurmaları gerekmektedir.
Devamı için tıklayınız..
 
18
Ocak
2016
Yeni, Mülhak, Esnaf ve Cemaat Vakıflarla İlgili Yürütülen İş ve İşlemler Hk. Genelge (2016/1)
Yeni, mülhak, esnaf ve cemaat vakıfları ile ilgili iş ve işlemler (2016/1) sayılı genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.
Devamı için tıklayınız..
 
11
Ocak
2016
Beyanname ve Bildirimler Hakkında Duyuru...
Beyanname ve bildirimler yasal süreleri içerisinde, vakıflara başka bir tebligatta bulunmaya gerek kalmadan Kurumumuza teslim edilecektir. Aksi halde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 11. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
Devamı için tıklayınız..
 
11
Ocak
2016
2015-2016 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü YÜKSEKÖĞRENİM Burs başvuru sonuçları açıklanmıştır
2015-2016 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvuru sonuçları açıklanmıştır.
Devamı için tıklayınız..
 
29
Aralık
2015
2015-2016 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRENİM Burs Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.
2015-2016 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Burs başvuru sonuçları açıklanmıştır.
Devamı için tıklayınız..
 
16
Aralık
2015
Şube Müdürü Ünvanı için Görevde Yükselme Sözlü Sınav Duyurusu
Şube Müdürü Ünvanı için Görevde Yükselme Sözlü Sınav Duyurusu...
Devamı için tıklayınız..
 
10
Aralık
2015
2016 yılında yeni vakıfların asgarî kuruluş mal varlığı...
Yeni vakıfların asgarî kuruluş mal varlığı limiti, 2016 yılında 60.000 TL olarak belirlendi.
Devamı için tıklayınız..
 
8
Aralık
2015
Teknik Şb.Md. Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Duyurusu
Teknik Şb.Md. Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Tercih İşlemleri
Devamı için tıklayınız..