T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakfet, Yaşat, Yaşa..
     
YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE SOSYAL HİZMETLER KÜLTÜREL FAALİYETLER VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR ESKİ ESER BİRİM FİYAT LİSTELERİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI
 
İhale İlanları
[2] Eski Eser Onarımı [1] Bina Onarımı [1] Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama [7] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [2] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
 
Atatürk ve Vakıflar
"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

K. ATATÜRK
1 Mart 1922, T.B.M.M. Açılışı Nutkundan

   

21
Ocak
2015
BEYANNAME VE BİLDİRİMLER HAKKINDA DUYURU...
Beyanname ve bildirimler yasal süreleri içerisinde, vakıflara başka bir tebligatta bulunmaya gerek kalmadan Kurumumuza teslim edilecektir. Aksi halde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 11. maddesi gereğince 500 TL idari para cezası uygulanacaktır.
Devamı için tıklayınız..
 
14
Ocak
2015
2015 Yılı Performans Programı yayınlandı...
2015 Yılı Performans Programı yayınlandı...
Devamı için tıklayınız..
 
13
Ocak
2015
Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mimar Kadrosuna yapılan başvuruların sonucu açıklanmıştır.
Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mimar Kadrosuna yapılan başvuruların sonucu olarak belirlenen Asıl ve Yedek Listelere girmeye hak kazananların listeleri aşağıda verilmiştir.
Devamı için tıklayınız..
 
12
Ocak
2015
Yükseköğretim Burs Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.
Yükseköğretim Burs Başvuru Sonuçlarına dair sorgulama web sitemizde açılmıştır.
Devamı için tıklayınız..
 
8
Ocak
2015
Vakıf yönetim kurulu üyeleri 2015 yılında yenilenmesi zorunlu bulunan Mal Bildirimlerini....
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nu gereği vakıf yönetim kurulu üyeleri 2015 yılında yenilenmesi zorunlu bulunan Mal Bildirimlerini en geç 27.02.2015 tarihine kadar teslim edeceklerdir...
Devamı için tıklayınız..
 
28
Aralık
2014
Vakıflar Meclisi Üye Seçimi Kesin Sonuçları Açıklandı...
28.12.2014 Pazar günü yapılan Vakıflar Meclisi Üye Seçimi KESİN sonuçları açıklandı...
Devamı için tıklayınız..
 
26
Aralık
2014
İlk-Orta Öğretim Burs Başvuruları Sonuçları Açıklandı
İlk-Orta Öğretim Burs Başvuruları Sonuçları Açıklandı....
Devamı için tıklayınız..
 
24
Aralık
2014
2015 yılında yeni vakıfların asgarî kuruluş mal varlığı...
Yeni vakıfların asgarî kuruluş mal varlığı limiti, 2015 yılında 55.000 TL olarak belirlendi.
Devamı için tıklayınız..