YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Kat Karşılığı [9] Eski Eser Onarımı [1] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [10] Kiralık Gayrimenkuller [1] İşhanı-İşyeri Onarımları [1] Yeni İnşaat
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
SEBYS
Sanat Eserleri Belge Yönetim Sistemi

Projenin Amacı : Sanat Eserleri Daire Başkanlığı Vakıf Kültür Varlıkları arşivinin dijital ortama aktarılması.

Projenin Hedefi : Vakıf Kültür Varlığına ait her türlü bilgi ve belgeye erişim kolaylığı sağlamak ve orijinal dokümanların güvenliğini sağlayarak kayıt altına almak.

Projenin Kapsamı:
Vakıf Kültür Varlıklarına ait; mimari çizimler, mühendislik çizimleri, teknik raporlar, kurul kararları, mülkiyet belgeleri, fotoğraflar (negatifler, dialar, cam filmler vb.) kitabe fişleri, onarım fişleri ve haritalar gibi dokümanların dijital ortama aktarılmasıdır.