YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[3] Eski Eser Onarımı [6] Kiralık Gayrimenkuller [1] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Yeni İnşaat [1] Hizmet Alımı [1] Düzeltme İlanı [1] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
CBS
Coğrafi Bilgi Sistemi
CBS Projesi

"Vakıf Mülklerinin Tespiti ve Vakıf Bilgi Sisteminin Oluşturulması (CBS) " Projesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) kuruluş amacı; vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek, mimari ve tarihi değere sahip vakıf eserlerini korumak, imar etmek ve vakfa ait kuruluşları amaçlarına göre yaşatmaktır.

Uygulama süreci tamamlanan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) projesi kapsamında;

 • Türkiye'deki tüm tapu kütükleri taranmış
 • Mevcut durum fotoğrafları çekilmiş
 • Halihazır haritalar, imar planları ve kadastral haritaların çıkarılması işlemleri yapılmıştır.

Vakıflar Coğrafi Bilgi Sisteminin Amacı Nedir?

 • Vakıflar Coğrafi Bilgi Sistemi ile
  • Vakıflara ait mülklerin tespit edilmesi,
  • İmar planları, halihazır haritaları, kadastral durumlarının tespit edilmesi,
  • Yerinde mevcut durumlarının tespit edilmesi, Kiracı bilgilerinin tespit edilmesi,
  • Vakıf mülklerine ait tüm bilgilerin entegrastonunun sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Bu teknoloji ile; vakıf mülklerine ait tüm bilgiler tek bir veri tabanında saklanmakta olup, kolay ve hızlı erişim sağlamaktadır.

    

CBS işleyiş süreci ve akış şeması


Vakıflar Genel Müdürlüğü bu sisteme neden ihtiyaç duymuştur?

Coğrafi Bilgi Sistemi ile

 •  Taşınmazlara ait imar planı, halihazır harita, kadastral harita ve mevcut durum fotoğrafları gibi sayısal bilgiler temin edilmektedir.
 •  Taşınmazların tapu bilgileri, kiracı bilgileri, imar durumu bilgileri gibi sözel içerikli bilgileri temin edilmektedir.
 •  Toplanan bilgiler ışığında taşınmaza ait değerlendirme ve analizler yapılıp yatırıma yönelik hedeflerin en kısa sürede tamamlanması sağlanmaktadır.

 İhtiyaç amaca yönelik olduğu için bu teknoloji ile vakıf taşınmazlarının bir arada görülebilmesi ve en doğru bilgiye en süratli şekilde ulaşılabilmesi açısından oldukça önemlidir

Projenin Sonuçları ve Getirileri

 • Vakıflar Genel Müdürlüğünün E-Devlet konusundaki ilk projesidir.
 • Geri dönüşümü ve katma değeri en fazla olan ve en kapsamlı envanter çalışmasını içeren projelerden biridir.
 • Akar vasıflı taşınmazlarını en iyi şekilde değerlendirip, yatırıma dönüştürüp, gelirleri ile hayrat vasıflı olan taşınmazlar, ecdad yadigarı olan ve şehirlerin kimliğini bütünleyen eski eserlerin onarımı ve bakımını sağlamak açısından çok önemlidir.
İşte bu hassasiyetle, akar vasıflı vakıf taşınmazların gelirlerinin artırılması konusu, Vakıf Taşınmaz Malların Envanterinin Çıkarılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması Projesi ülkemiz, vatandaşımız ve kurumumuz adına çok önemli bir adımdır.