Vakfet, Yaşat, Yaşa...

VGM Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Şartnameler, Sözleşme Tasarıları, Standart Formlar, İhale Sürecine İlişkin İtiraz Esasları
   /