DİL SEÇİMİ:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mustafa Kemal ATATÜRK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM İLANI

23.01.2023

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

                                                      

İşçi Alım İlanı

            Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne bağlı satış şubelerinde (Ankara/Ulus ve İstanbul/Üsküdar) çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen “sürekli işçi” kadrolarına sınavla işçi alımı yapılacaktır.

                       

İŞ YERİ

İŞ KOLU (MESLEK)

İŞÇİ SAYISI

SÖZLÜ SINAV GÜN VE SAATİ

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Edremit/BALIKESİR

Perakende Gıda Satış Elemanı (Ankara/Ulus)

1

14.02.2023

10:00

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Edremit/BALIKESİR

Perakende Gıda Satış Elemanı (İstanbul/Üsküdar)

1

14.02.2023

10:00

 

 GENEL ŞARTLAR:

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
 6. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 7. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
 8. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 9. Üniversitelerin Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare, Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Satış Yönetimi, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Satış ve Reklam Yönetimi, Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans mezunu olmak.
 10.  ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS P93 sınavına girmiş ve en az 60 puan almak.
 11. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

    

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 2. Adayların başvurunun son günü itibarıyla duyuru ve ekinde yer alan tabloda talep edilen genel ve özel şartlara haiz olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.  
 4. Başvuruların başlama tarihinden önce Ankara için müracaat edecekler Ankara İli, Altındağ İlçesi, İstanbul için müracaat edecekler İstanbul ili, Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğine dair belge sunmak. (Buna dair belge sunacaklardır.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23.01.2023 - 27.01.2023 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Türkiye İş Kurumunca KPSS’ye göre belirlenen ve sözlü sınava girmeye hak kazanarak sözlü sınavı kazananların isim listesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr)  ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:

 1. ÖSYM  2022 yılı KPSS Sonuç Belgesi
 2. Nüfus Cüzdanın aslı veya tasdikli sureti.
 3. Diploma aslı veya tasdikli sureti.
 4. Adli sicil belgesi.
 5. Askerlik durum belgesi.
 6. Başvuruların başlama tarihinden önce Ankara-Ulus satış şubesi için müracaat edenlerin Ankara ili Altındağ ilçesi, İstanbul-Üsküdar satış şubesi için müracaat edenlerin İstanbul ili Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğine dair belge.

BELGE TESLİMİ VE KONTROL TARİHİ:

Yer      : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Tarih   : 07.02.2023

Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan ve gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ:

Yer      : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Tarih   : 14.02.2023

Saat     : 10:00

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü  

Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 47 Edremit/BALIKESİR

Telefon           : 0 (266) 373 1174 -1356

Fax                  : 0 (266) 3731329      

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »