DİL SEÇİMİ:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mustafa Kemal ATATÜRK

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkuller (24.11.2022 Tarihli Ve Saat 14:00)

Bölge İhale Tarihi Türü
Ankara Bölge Müdürlüğü - Ankara /Çankaya 24.11.2022 14:00 Kiralık Taşınmazlar
İHALE BİLGİLERİ
İlan No: k1_02341
Pafta / Ada / Parsel: / /
Muhammen Bedel:
Teminat:
İhale Tarihi: 24.11.2022 14:00
İhale Yayın Tarihi: 15.11.2022 09:30
Açıklama: Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminat makbuzu ile birlikte, şahıs olarak ihaleye girecekler için ikametgâh belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir) ve nüfus cüzdan sûreti, Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, şirket olarak gireceklerden; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile yetkililere ait İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile, dernek/kooperatif/vakıf ise yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi ve yetki belgesi ile birlikte 23.11.2022 tarihi saat 12:00'e kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların evrakları (ticaret sicil gazetesi hariç) içinde bulunulan yıla ait olacak, daha önceki yıllara ait olanlar kabul edilmeyecektir.) Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. (İhaleye gireceklerin Mernis kaydı sorgulanacak olup, Mernis üzerinde kaydı olmayanlar ihaleye kabul edilmeyeceklerdir.) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri içinde bulunulan yıla ait) Geçici teminat makbuzlarının açıklama bölümünde girilecek yerin dosya numarası ile ihaleye katılacak şahıs ise T.C Kimlik numarası, katılacak tüzel kişilikse vergi kimlik numarası adı soyadı/ünvanı belirtilereken geç 23.11.2022 tarih ve Saat : 12:00'e kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası nezdinde bulunan TR150001500158007309663980 nolu hesabına yatırılacak olup, bu saatten sonra geçici teminat yatıranlar ihaleye alınmayacaklardır.
BAŞVURU VE İLETİŞİM
Yetkili: 7308-7309-7319-7312-7307
Telefon: (312) 309-89-10
E-posta: b.suzer@vgm.gov.tr
İHALE DOSYALARI
24112022-tarihli-kiralama-ihalesi.xlsx
ornek-sartname.doc
yer-gorulme-tarih-ve-saatleri-ankara-ili.xlsx
YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »