Vakfet, Yaşat, Yaşa...

Vakfiye Arşivi
   / 
Arşivde Yer Alan Bazı Eserler

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan, Birgi Ulu Camii için hazırlanan Kur'an-i Kerim'in......

İstanbul Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde bulunan, Beylik Dönemi'ne ait bir Kur'an Cüzü

Sultan III. Mustafa'nın Kızı Sah Sultan'ın K.132 Numaralı vakfiyesinde Gül Buketi (1803)

Fatih Sultan Mehmed'in Vakfiyesi'nin ser-levhası

Selim Divanı

Şehzade Mehmed'in 1548 tarihli Vakfiyesi'nin Hudutnamesinin ser-levhası

Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul sularıyla ilgili Vakfiyesi'nin ser-levhası

Sultan III.Selim'in 1801 tarihli Vakfiyesi'nin tezyinatlı giriş sayfası ve ser-levhası