T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakfet, Yaşat, Yaşa..
     
YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[2] Kat Karşılığı [7] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [9] Kiralık Gayrimenkuller [4] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Atatürk ve Vakıflar
"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

K. ATATÜRK
1 Mart 1922, T.B.M.M. Açılışı Nutkundan

   

22
Şubat
2017
2016 yılı faaliyet raporu yayınlandı..
2016 yılı faaliyet raporu yayınlandı..
Devamı için tıklayınız..
 
20
Şubat
2017
2017 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ödenekleri toplu olarak verilen projelere ait detay listeler yayımlanmıştır.
Devamı için tıklayınız..
 
7
Şubat
2017
”Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınav Duyurusu”
13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylara yönelik yapılacak sözlü sınav tarihleri açıklandı
Devamı için tıklayınız..
 
26
Ocak
2017
Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları
Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları
Devamı için tıklayınız..
 
25
Ocak
2017
667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA KAPATILAN VAKIFLAR
Kapatılan vakıflar için tıklayınız.
Devamı için tıklayınız..
 
20
Ocak
2017
Beyanname ve Bildirimler Hakkında Vakıflara TEBLİGAT NİTELİĞİNDE DUYURU....
Beyanname ve bildirimler yasal süreleri içerisinde, vakıflara başka bir tebligatta bulunmaya gerek kalmadan Kurumumuza teslim edilecektir. Aksi halde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 11. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
Devamı için tıklayınız..
 
16
Ocak
2017
2016 – 2017 Eğitim Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Burs Başvuru Sonuçları
2016 – 2017 Eğitim Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Burs Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır….
Devamı için tıklayınız..
 
11
Ocak
2017
KPSS-2016/2 Yerleştirme Sonucuna göre VGM'ne atanması planlanan adaylardan istenilen belgeler
KPSS-2016/2 Yerleştirme Sonucuna göre VGM'ne atanması planlanan adaylardan istenilen belgeler
Devamı için tıklayınız..