T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakfet, Yaşat, Yaşa..
     
YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[12] Eski Eser Onarımı [3] Eski Eser Proje Temini [3] Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama [1] Satılık Gayrimenkuller [11] Kiralık Gayrimenkuller [3] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
 
Atatürk ve Vakıflar
"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

K. ATATÜRK
1 Mart 1922, T.B.M.M. Açılışı Nutkundan

   

21
Nisan
2015
Ünvan değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavları
Kurum personeli için Ünvan değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavlarına başvuru için tıklayınız.
Devamı için tıklayınız..
 
24
Mart
2015
2015 Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi
2015 Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi
Devamı için tıklayınız..
 
20
Mart
2015
2015 - 2019 Stratejik Plan yayınlandı...
2015 - 2019 Stratejik Plan yayınlandı...
Devamı için tıklayınız..
 
5
Mart
2015
Vakıf Evi 2015 Ücret Tarifesi
Yeni tarife, 15 Mart 2015'ten itibaren geçerli olacaktır.
Devamı için tıklayınız..
 
3
Mart
2015
Değerli Kamuoyu Dikkatine Sunulur
Katılım Bankası konusunda açıklama
Devamı için tıklayınız..
 
23
Şubat
2015
2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ödenekleri toplu olarak verilen projelere ait detay listeler yayımlanmıştır.
Devamı için tıklayınız..
 
21
Ocak
2015
Beyanname ve Bildirimler Hakkında Duyuru...
Beyanname ve bildirimler yasal süreleri içerisinde, vakıflara başka bir tebligatta bulunmaya gerek kalmadan Kurumumuza teslim edilecektir. Aksi halde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 11. maddesi gereğince 500 TL idari para cezası uygulanacaktır.
Devamı için tıklayınız..
 
14
Ocak
2015
2015 Yılı Performans Programı yayınlandı...
2015 Yılı Performans Programı yayınlandı...
Devamı için tıklayınız..