DİL SEÇİMİ:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mustafa Kemal ATATÜRK

KOMİSYON ÜYELERİ

Rifat TÜRKER
Genel Müdür Yardımcısı​​
Başkan​

Telefon: 0312 4155140
Faks     : 0312 4194632
E-mail  :r.turker@vgm.gov.tr

RİFAT TÜRKER, 1960 yılında Bolu/Gerede’de doğdu. İlkokulu Gerede’de, ortaokul, lise ve üniversiteyi Ankara’da okudu. 1986 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Kurumda şef, uzman, müze müdürü, şube müdürü, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 16.11.2011 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 
Oya ERCİL
I. Hukuk Müşaviri 
Üye

Telefon: 0312 4155352
Faks     : 0312 4199846
E-mail  :o.ercil@vgm.gov.tr

1959 yılında Tokat/Turhal'da doğdu. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 11.07.1983 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Avukat olarak göreve başladı. 23.06.1995 tarihinde Hukuk Müşaviri, 22.05.2000 tarihinde I. Hukuk Müşaviri olarak atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir.

 
Aslan YILDIZ
Personel Daire Başkanı​​
Üye

Telefon : 0312 4155105
Faks      : 0312 4181560
E-mail   :aslan.yildiz@vgm.gov.tr

1962 yılında Muş/Bağiçi’nde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Muş’ta okudu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yönetim-Planlama bölümünden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1996-2004 yılları arasında TBMM’de milletvekili danışmanlığı yaptı. 2004-2014 yılları arasında Ankara Vakıflar Bölge Müdürü olarak görev yaparken, 2014 yılı Aralık ayından itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı görevini sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik​

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

“Vakfetme duygusu sadece vermektir. Hiçbir karşılığı olmadan, hiçbir çıkar gözetmeden, hiçbir menfaat ummadan sadece vermektir. Yüreğinden, gönlünden, malından, canından, özünden vermektir. Vakfetme duygusunda riya yoktur, aldatma yoktur, iki yüzlülük yoktur, samimiyet vardır, tutarlılık vardır.”

Dr. Adnan ERTEM
Vakıflar Genel Müdürü

1965 yılında Mercan’da doğdu. İlkokulu Mercan’da, ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1990 yılında “Cumhuriyet’in ilk Yıllarında Vakıflarla İlgili Uygulamalar” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı. 1997 yılında ise “Osmanlı’da ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar” konulu tezle doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarının tamamını vakıflar konusunda yaptı. Bilhassa vakıf mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler ve cemaat vakıfları konularında ihtisası ve çalışmaları bulunmaktadır.

1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak mesleki hayatına başladı. 1991 yılında Müfettişliğe, 2002 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü. 2007 yılının Kasım ayında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığa görevine atandı. 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren Vakıflar Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Ertem, evli ve 2 çocuk babasıdır.

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
2019-2020 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI..
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »