DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

VAKIF KURMA İLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

vakıf kurma ile ilgili dava dilekçe örneği

Vakıf Kurma ile ile ilgili
Örnek Dava Dilekçesi

 

……………………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

TALEPTE BULUNAN (Davacı)       : Adı Soyadı

                                                 Adres

VEKİLİ                                            : Av. Adı Soyadı (Varsa, yoksa yazılmayacak.)

                                                 Adres

DAVALI                                           : Hasımsız

DAVANIN KONUSU                       : …………………………………. Vakfının tescili, mahkemeniz nezdindeki sicile kaydı ile diğer işlemlerin yapılması talebidir.

AÇIKLAMALAR                          : Yardım amacıyla kurma girişiminde bulunulan  ………………………………………………………….. Vakfı resmi senedi ……. Noterliğinde ………………..tarih ve ……………..yevmiye no ile resen düzenlenmiştir.

             Vakıf resmi senedinde Kanunların öngördüğü tüm hususlar eksiksiz olarak gösterilerek düzenlenmiştir.

         Vakfın kurulması ve Mahkeme siciline tescili ile Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi sicile tescili için işbu dava açılmış olup; bu hususta karar verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER               : Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                                      : Vakıf resmi senedi, banka dekontu, bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda belirtilen nedenlerle  ……………………………………………….. Vakfının tescili ile gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesini saygıyla arz ederim.

                                                                                         

     Davacı Vekili

                                                                                              Av. Adı Soyadı

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »