DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem vermekte ve kişisel verilerinizi gerek ilgili mevzuatımız gerekse de 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde toplamak ve işlemektedir.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kurumumuz, Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle, 6698 sayılı KVKK çerçevesinde faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kişilerin vgm.gov.tr üzerinde sunulan hizmetlere erişimi ve hizmetler üzerinden paylaştığı kişisel verileri, yalnızca Vakıflar Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş bu bilgilere erişme hakkı olan sistem ve uygulama yöneticilerince erişilip görüntülenebilir. Kişilerin, sunulan kurumsal hizmetlerimiz aracılığıyla kurumumuzla paylaşmış oldukları bilgiler, kişilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü şahıs, kurum, kuruluşla paylaşılmayacaktır.

Ancak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK'nın öngördüğü haller ve koşullarda, KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

(1) Kurumun misyonuna uygun yardım hizmetleri vermek (burs, maaş, ayni yardımlar (gıda, vb), tedavi, vb).

(2) Kurum mülklerini kiralayan kiracılara dair işlemleri yürütmek,

(3) Kurumun denetim yetkisine verilen vakıflara dair ilgili işlemleri yürütmek,

(4) İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,

(5) Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,

(6) Kurumsal iletişimi sağlamak,

(7) İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,

(8) İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,

(9) Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan kişisel veri sahipleri, KVKK 11.maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, KVKK 13. Maddesinde belirtildiği gibi açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Kurumun Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay Ankara Türkiye adresine ulaştırmaları halinde, KVKK hükümleri uyarınca sahip oldukları haklardan yararlanabileceklerdir. 

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »