DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

186 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI

18.01.2024

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü

186 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözlü sınavla Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde mülakat puan sıralamasına göre oluşturulan asıl ve yedek listeye girmeye hak kazananlar aşağıda yer almaktadır.

Mülakat sonucuna göre Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi asıl listede yer alanların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgelerin temin edilerek, 2 Şubat 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden teslim edilmesi veya PTT kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

PTT kargo ile gönderilen evrakların gecikmesinden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

Asıl kazananlardan hakkından feragat eden, süresinde başvurmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin olması halinde yerlerine yedek listeden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılacak duyrular Kurumumuzun internet adresinden yayınlanacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Aşağıdaki listelerde asıl sıralamada bulunup, atanma hakkından feragat etmek isteyen adayların, feragat dilekçesi ile nüfus cüzdanı fotokopisini personel@vgm.gov.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

SOSYAL ÇALIŞMACI OLARAK ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak” Memur olarak çalışmasında sakınca olmadığına dair” Sağlık Kurulu Raporu. (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınacak)
 2. Mezuniyet belgesinin (Diploma) aslı veya noter tasdikli sureti (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)
 3. Adli sicil belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, e-Devlet’ten alınabilir.)
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 aylık)
 5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 6. Askerlik Belgesi. (Erkekler için) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların askerlik yaptığı tarihleri gösteren terhis belgesini, askerlik hizmetini yapmamış adayların ise e-Devlet üzerinden alacağı askerlik durum belgesini göndermesi gerekmektedir.
 7. 2022 KPSS Sonuç çıktısı (Ösym sitesinden alınacaktır.)
 8. Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden de alınabilir.) 
 9. Başvuru Dilekçesi (İmzalı olacak) örnek dilekçe için   tıklayınız...

 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

e) Sağlık Kurulu Raporunda boy ve kilo bilgilerinin olması gerekmektedir.

(Bu şartları taşımayan sağlık kurulu raporları geçersiz sayılacaktır.)

 1. Mezuniyet belgesinin (Diploma) aslı veya noter tasdikli sureti (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)
 2. Adli sicil belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, e-Devlet’ten alınabilir.)
 3. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 aylık)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. Askerlik Belgesi (Erkekler için) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların askerlik yaptığı tarihleri gösteren terhis belgesini, askerlik hizmetini yapmamış adayların ise e-Devlet üzerinden alacağı askerlik durum belgesini göndermesi gerekmektedir.
 6. 2022 KPSS Sonuç çıktısı (Ösym sitesinden alınacaktır.)
 7. Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden de alınabilir.) 
 8. Başvuru Dilekçesi (İmzalı olacak) örnek dilekçe için   tıklayınız...
 9. Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu (imzalı) örnek için tıklayınız...

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

NOT: Sonuç listelerinde ismi bulunmayan adaylar, mülakat sınav sonucu 70 puanın altında olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır.

 İLETİŞİM:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı

(0312) 415 51 09 -11 -12-15-14 -16 -21

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »