DİL SEÇİMİ:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mustafa Kemal ATATÜRK

BASIN AÇIKLAMASI

07 Aralık 2018

T.C.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün (07/12/2018) bazı yayın organlarında İstanbul'da bulunan Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii ile ilgili olarak; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde yeterli ödenek olmamasından dolayı restorasyonun yarıda kaldığı ve yarım kalan restorasyonun tamamlanması için sponsor arayışında olunduğuna dair yanlış ve asılsız bilgilerin yer aldığı bazı haberler yayınlandığı görülmüştür.

 .

Konuyla ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır:

“Habere konu vakıf kültür varlığı İstanbul Fatih Semtinde bulunan Kürkçübaşı Ahmet Şerafettin Camii'nin restorasyon çalışmalarına 2016 yılında başlanmıştır. Restorasyon işinin sorumluluğunu alan Yüklenici firmanın akdini yerine getirmesinde eksiklikler tespit edildiği için sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi zorunluluğu doğmuştur. Şu anda işin yaklaşık maliyet hesapları yapılmakta olup, çalışmalarının tamamlanmasının ardından, en kısa sürede restorasyon kaldığı yerden devam edecektir. Haberde bahsedildiği şekilde bir ödenek yetersizliği söz konusu değildir;  aksine Genel Müdürlüğümüzce sadece 2018 yılı içinde vakıf kültür varlıklarının restorasyonu için 410 milyon TL harcama yapılmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi gelirleri ile kendi giderlerini karşılayabilme gücüne sahip bir devlet kurumudur. Ecdad emaneti eserin gelecek nesillere intikali Genel Müdürlüğümüz yükümlülüğünde ve takibindedir.

Bahse konu haberde iddia edildiği biçimde “ödenek yetersizliği" nedeniyle ecdat emaneti bir vakıf eserin restorasyonunun tamamlanamaması iddiası gerçeği yansıtmadığı gibi, haber; konunun öznesi durumundaki Kurumumuzdan hiçbir bilgi ve/veya görüş alınmaksızın hazırlanarak yayınlanmıştır."

 

KIYMETLİ KAMUOYUNA SAYGI İLE ARZOLUNUR.​

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

“Vakfetme duygusu sadece vermektir. Hiçbir karşılığı olmadan, hiçbir çıkar gözetmeden, hiçbir menfaat ummadan sadece vermektir. Yüreğinden, gönlünden, malından, canından, özünden vermektir. Vakfetme duygusunda riya yoktur, aldatma yoktur, iki yüzlülük yoktur, samimiyet vardır, tutarlılık vardır.”

Dr. Adnan ERTEM
Vakıflar Genel Müdürü

1965 yılında Mercan’da doğdu. İlkokulu Mercan’da, ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1990 yılında “Cumhuriyet’in ilk Yıllarında Vakıflarla İlgili Uygulamalar” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı. 1997 yılında ise “Osmanlı’da ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar” konulu tezle doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarının tamamını vakıflar konusunda yaptı. Bilhassa vakıf mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler ve cemaat vakıfları konularında ihtisası ve çalışmaları bulunmaktadır.

1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak mesleki hayatına başladı. 1991 yılında Müfettişliğe, 2002 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü. 2007 yılının Kasım ayında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığa görevine atandı. 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren Vakıflar Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Ertem, evli ve 2 çocuk babasıdır.

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
2019-2020 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI..
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »