DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

BASIN AÇIKLAMASI

7.12.2018

T.C.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün (07/12/2018) bazı yayın organlarında İstanbul'da bulunan Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii ile ilgili olarak; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde yeterli ödenek olmamasından dolayı restorasyonun yarıda kaldığı ve yarım kalan restorasyonun tamamlanması için sponsor arayışında olunduğuna dair yanlış ve asılsız bilgilerin yer aldığı bazı haberler yayınlandığı görülmüştür.

 .

Konuyla ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır:

“Habere konu vakıf kültür varlığı İstanbul Fatih Semtinde bulunan Kürkçübaşı Ahmet Şerafettin Camii'nin restorasyon çalışmalarına 2016 yılında başlanmıştır. Restorasyon işinin sorumluluğunu alan Yüklenici firmanın akdini yerine getirmesinde eksiklikler tespit edildiği için sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi zorunluluğu doğmuştur. Şu anda işin yaklaşık maliyet hesapları yapılmakta olup, çalışmalarının tamamlanmasının ardından, en kısa sürede restorasyon kaldığı yerden devam edecektir. Haberde bahsedildiği şekilde bir ödenek yetersizliği söz konusu değildir;  aksine Genel Müdürlüğümüzce sadece 2018 yılı içinde vakıf kültür varlıklarının restorasyonu için 410 milyon TL harcama yapılmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi gelirleri ile kendi giderlerini karşılayabilme gücüne sahip bir devlet kurumudur. Ecdad emaneti eserin gelecek nesillere intikali Genel Müdürlüğümüz yükümlülüğünde ve takibindedir.

Bahse konu haberde iddia edildiği biçimde “ödenek yetersizliği" nedeniyle ecdat emaneti bir vakıf eserin restorasyonunun tamamlanamaması iddiası gerçeği yansıtmadığı gibi, haber; konunun öznesi durumundaki Kurumumuzdan hiçbir bilgi ve/veya görüş alınmaksızın hazırlanarak yayınlanmıştır."

 

KIYMETLİ KAMUOYUNA SAYGI İLE ARZOLUNUR.​

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »