DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

CEMAAT VAKIFLARI 9 YILDIR YAPAMADIKLARI SEÇİMLERİNİ YAPABİLECEK…

7.07.2022

2013 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle vakıflar yönetmeliğinin 29-30-31-32 ve 33. maddelerinin iptal edilmesi ile o günden bu yana Cemaat Vakıfları Seçimleri yapılamamaktaydı. 

Bu kapsamda;  hem cemaat vakıflarının yönetim süreçlerinin hem de temsillerinin daha demokratik bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni bir Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği yapılması yönünde hem azınlık temsilcileri hem de cemaat vakıfları temsilcilerinin talepleri doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Edoğan’ın talimatları ile birlikte İnsan Hakları Eylem Planı 4.3. Din ve Vicdan Özgürlüğünün En Geniş Anlamda Sağlanması başlıklı Faaliyet 4.3.f.’de “Gayrimüslim cemaat vakfı yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliğinde düzenleme yapılacaktır.” maddesi geçmiştir.

Eylem Planı’nda geçen maddeler kapsamında; İçişleri Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerince hem cemaat vakıfları yöneticileri hem de azınlık vakıfları kanaat önderleri ile periyodik aralıklarla bir araya gelinmiş olup “Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği” taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuş ve alınan görüş ve öneriler dikkate alınarak yönetmelik taslağı hazırlanmıştır.

Nihai olarak yeni bir seçim yönetmeliği üzerine çalışılmaya başlanmıştır. Hem Hükümet paydaşları hem cemaat vakıfları temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce taslak oluşturulmuştur. Metin üzerinde genel anlamda mutabık kalınmış ve Yönetmelik 18 haziran 2022 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“CEMAAT VAKIFLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ” GAYRİMÜSLİM CEMAAT VAKIFLARININ LİDERLERİ VE KANAAT ÖNDERLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER, ORTAK ALINAN KARARLAR ÜZERİNE ŞEKİLLENMİŞTİR.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy konu ile ilgili yaptığı açıklamada “167 cemaat vakfının seçim yapabilmesinin önünü açan yönetmelikle ilgili geri dönüşler genel olarak olumlu. Eleştirel bakılan kısımlar ise yine cemaat önderlerimiz ile yapılan görüşmeler neticesinde yönetmelikte yer almıştır. ” dedi .

Ersoy  ayrıca, “Türkiye'de 77 Rum, 54 Ermeni, 19 Musevi, 10 Süryani, 3 Keldani, 2 Bulgar, 1 Gürcü ve 1  Maruni olmak üzere azınlıklara ait 167 cemaat vakfı bulunuyor. Tüm bu cemaatlerimiz yaklaşık 9 yıldır seçim yapamıyordu. Çıkarılan yönetmeliği Şekil–şartlarda çoğunluk  memnuniyetle karşılarken az bir grup ise eleştirel yaklaşabiliyor. Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Cemaatlerimizin amacına uygun şekilde yönetilebilir olmalarını önemsiyoruz. Dolayısıyla bu yönetmelik üzerinde çok çalışılmış, konunun tüm paydaşları ile fikir teatisinde  bulunarak hazırlanmıştır.” dedi.

“Seçim çevresi cemaat vakfının bulunduğu ildir. İstanbul ili için seçim çevresinin belirlenmesinde, milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim çevreleri esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Ersoy sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yine eleştirilere konu olan Seçim Çevresi Hükmü de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Madde – 6 ile hüküm altına alınan ‘Seçim çevresi cemaat vakfının bulunduğu ildir. İstanbul ili için seçim çevresinin belirlenmesinde, milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim çevreleri esas alınır.’ hükmü yer almaktadır. Biz sadece İstanbul’da bulunan Cemaat Vakıfları ile değil, Hatay’da, Mardin’de, Diyarbakır’da bulunan kanaat önderlerimiz ile de görüşmeler yaptık. Fikir ve önerilerini aldık. Yönetmelikte bulunan tüm maddeler üzerinde titizlikle çalıştık.

Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte Türkiye Ermeniler Patriği II. Sahag Maşalyan ve Rum Vakıfları Derneği Temsilcisi Yeorgios Papalyaris bizzat ve yazı ile  teşekkürlerini iletmişlerdir. Ben de bu vesileyle cemaat vakıflarımız adına konunun takipçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Cemaat Vakfı Seçim Yönetmeliği’nin ve bu yönetmelik izni ile yapılacak seçimlerin, tüm Rum, Ermeni,  Süryani, Musevi, Keldani, Bulgar,  Gürcü ve  Maruni kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”. dedi.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »