DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUCU

1.04.2019

28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN ENGELLİ/ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ SINAV SONUCU

 

 

S.NADI SOYADIENGELLİ/ ESKİ HÜKÜMLÜSONUÇ
1Yavuz ÇELİKENGELLİASIL OLARAK KAZANDI
2Burak BAKIRESKİ HÜKÜMLÜASIL OLARAK KAZANDI
3Ali DOĞANENGELLİYEDEK OLARAK KAZANDI
4Mehmet Bayram KILINÇESKİ HÜKÜMLÜYEDEK OLARAK KAZANDI

 

Asıl olarak kazananların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgeleri temin ederek, 10/04/2019 günü mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden teslim etmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu raporu. (Duyuru tarihinden

  itibaren yeni alınan)

  2- Adli sicil belgesi. (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, E-devletten alınabilir.)

  3- 6 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 aylık ve kravatlı)

  4- Askerlik durum belgesi. (Terhis belgesi/ Tecil belgesi E-devletten alınabilir.)

  5- Öğrenim belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

  6- Güvenlik Soruşturması Formu (Adaylar tarafından bilgisayar ortamında ve açıklamada belirtilen usuller doğrultusunda doldurularak hem imzalı çıktı, hem de CD'ye aktarılarak elden teslim edilecektir.) (2 suret)

   

   

  EK: Güvenlik Soruşturması Formu ( tıklayınız )


YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »