DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

KPSS-2019/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMASI PLANLANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

23.12.2019

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Vakıflar Genel Müdürlüğü
            

        Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 20.12.2019 tarihinde açıklanan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına göre Vakıflar Genel Müdürlüğüne ataması planlanan adaylar tespit edilmiştir.

        Adayların adreslerine posta yolu ile tebligat yapılmayacak olup, atamaların yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgelerin temin edilerek, 08.01.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden teslim edilmesi gerekmektedir. 
 
  


İSTENİLEN BELGELER:
1-Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu. (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan.) 
2-Öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ( Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumca onaylanabilecektir.)
3- Resmi Kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, E-Devlet’ten alınabilir.)
4- 8 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 aylık, erkek adaylar için kravatlı)
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
6- Askerlik durum belgesi.(Terhis belgesi/ Tecil belgesi E-Devlet’ten alınabilir.)
7- Ortaokul veya lisede öğrenim süresinden farklı olarak hazırlık sınıfı okuyanların bu belgeyi  
    okullarından ibrazı gerekir.
8- KPSS Sonuç çıktısı.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »