DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI

8.07.2024

          T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI VE ASIL OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Genel Müdürlüğümüz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 28-31 Mayıs 2024 tarihinde sözlü sınavı kazananlara ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

   

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI(MİMARLIK) ASİL LİSTE

     

1

Leyla ARI ÖZTÜRK

     

2

Merve AYDIN

     

3

Ebru ÇETİNKAYA

     
               

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI(MİMARLIK) YEDEK LİSTE

     

1

Işıl AKSU İŞLEK

     

2

İnci BURUNKAYA

     

3

Ayşenur YILDIZ

     
               

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI(MÜHENDİSLİK) ASİL LİSTE

     

1

Mahmut Emre UCA

     

2

Osman SAYGIN

     
               

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI(MÜHENDİSLİK) YEDEK LİSTE

     

1

Deniz DEMİRHAN

     

2

Furkan Enes DEMİRER

     
               

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI(İİBF - HUKUK) ASİL LİSTE

     

1

Ayşenur GÜRLER

     

2

Pınar GÖK

     

3

Abdullah Enes AKDERE

     

4

Pınar CANBAZ

     

5

Sertaç KOÇ

     

6

İbrahim ARSLAN

     

7

Çağla TÜRKDOĞDU ORHAN

     

8

Serdar KÖSE

     

9

Merve BOZKURT

     

10

Ziya Salih ŞEKERCİ

     
               

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI(İİBF - HUKUK) YEDEK LİSTE

     

1

Hüseyin BÜYÜKFİDAN

     

2

Muhammet EROĞLU

     

Söz konusu sınav sonucunda kazanan adayların atamaların yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgeleri temin ederek 22/07/2024 tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/Ankara) teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER: 

1-Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu . (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan)

2-    Öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

3-   Resmi Kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi, (Duyuru tarihinden itibaren alınan E-Devlet’ten alınabilir.)

4-  6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 aylık)

5-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

6-  Askerlik durum belgesi, (Terhis belgesi/ Tescil belgesi E-Devlet’ten alınabilir) 

7-  Ortaokul veya lisede öğrenim süresinden farklı olarak hazırlık sınıfı okuyanların bu belgeyi okullarından ibrazı gerekir,

8-  KPSS sonuç belgesi çıktısı,

9-  Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi çıktısı,

10- Adayların, sınav başvurusu esnasında Kariyer Kapısı- İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda doldurmuş oldukları Aday Başvuru Bilgileri çıktısının her sayfasının imzalı nüshası,

11-  Başvuru Formu.

       Not: Posta ile gönderilen gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk adayların kendilerine ait olacaktır.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »