DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI.

1.03.2021

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI VE ASIL OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Genel Müdürlüğümüz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 22-25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavı asıl ve yedek olarak kazananlara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

ASIL LİSTE

 

SIRA NO ADI SOYADI 
 1  Ezgi ŞAHİN
 2  Sena KARAKUŞ
 3  Ender Sinan ERMEÇ
 4   Oğuz KILIÇ
 5   Mehmet KARABULUT

YEDEK LİSTE

 SIRA NO  ADI SOYADI 
1   Anıl Edip ASLAN
2  Cihat ÖZTÜRK
3  Volkan ODABAŞI
4  Semiha BOZELLİ
5  Dursun TEKDEMİR

Söz konusu sınav sonucunda asıl olarak kazanan adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgeleri temin ederek 19.03.2021 tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden teslim etmeleri gerekmektedir.      
 
İSTENİLEN BELGELER:
1- Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu, (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan)
2- Öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)
3- Resmi Kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi, (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, E-Devlet’ten alınabilir.)
4- 8 adet vesikalık fotoğraf, (Son 6 aylık)
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6- Askerlik durum belgesi, (Terhis belgesi/Tescil belgesi E-Devlet'ten alınabilir.)
7- Ortaokul veya lisede öğrenim süresinden farklı olarak hazırlık sınıfı okuyanların bu belgeyi okullarından ibrazı gerekir,
8- KPSS Sonuç çıktısı.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »