DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

12.04.2021

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 23 Sürekli İşçi alımının 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında; daha önce(07.04.2021) yayımlanmış olan asil listede adı geçen(92 kişi) adayların SÖZLÜ SINAV' ı 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde; 10:00-15:00 Saat aralığında; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 7.katında (Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Taksim/Beyoğlu/İstanbul) yapılacaktır. 


1.    Sözlü sınava katılacak adaylara ait nihai isim listesi ve sınav tarih, saatleri ekte yer almaktadır.
2.    20-21 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Sözlü Sınava katılacak adayların aşağıda belirtilen evraklarla birlikte en geç 19 Nisan 2021 tarih, saat:16:00 ya kadar, İstanbul Vakıflar 1. Bölge                 Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne (Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Taksim/Beyoğlu/İstanbul) şahsen müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
3.    Müracaat Esnasında İstenilen Belgeler

        3.1    Öğrenim Belgesinin aslı veya tasdikli örneği (Noter tasdiki veya aslı getirilmek şartıyla kurumca tasdik edilecektir.)
        3.2    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
        3.3    Adet(1) Vesikalık Fotoğraf (son 6 aylık)

Sözlü sınav sürecinin tamamlanmasını müteakip, kazanan asil ve yedek adayların isimleri Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde yayınlanacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


İlanen duyurulur.

    KURA NİHAİ LİSTE(ASİL)_DÜZENLENMİŞ HALİ

 

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »