DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTEMİZDE YENİ AKADEMİK YIL BAŞLADI.

30.09.2021

Üniversitemiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, bugün Genel Müdürümüz Sayın Burhan Ersoy’un da katılımıyla gerçekleştirdiği açılış programıyla 2021-2022 akademik yılına başladı. FSMVÜ Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Davut Kavranoğlu'nun "Bilim, Teknoloji ve Eğitimin Ülkelerin Kalkınma ve Gelişmesindeki Belirleyici Rolü" konulu açılış dersi ile başlayan programa mütevelli heyeti üyeleri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış programında yaptığı konuşmada yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Genel Müdürümüz şu açıklamaları yaptı: “Kıymetli Hazirun, Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Bugün burada, bu açılışta bulunmanın benim için birçok anlamı var. Birincisi Üniversitemize adını veren Fatih Sultan Mehmet’in kurmuş olduğu vakıflarla bu güzelim şehri bir İslam yurduna dönüştürmesi bayındır ve âbâd kılması,

İkincisi kurduğu vakıf külliyesiyle ilk, orta ve üniversite eğitimi vermesidir. İstanbul’un fethiyle birlikte bu şehirde ilk medrese/üniversiteyi kuran kişi Fatih Sultan Mehmet, askeri bir dehayla fethettiği bu şehri kurmuş olduğu vakıflarla ilim ve kültürle de fethetmek istemiştir. Onun 1453’ten sonra İstanbul’a nakşettiği bu ruh, bugün bu Üniversitemizin kuruluşuna ilham vermiştir. Bu bağlamda medeniyetinin temellerini oluşturan vakıf müessesine bağlı üniversitemizin yeni eğitim yılının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Üniversiteleri üniversite yapan gerçekte orada üretilen düşünce, ilim ve bilgidir. Bilindiği gibi medeniyet tarihini oluşturan eğitim ve kültür tarih boyunca medreselerde/ üniversitelerde doğup şekillenmiştir. Üniversiteler fiziki yapılarıyla değil, eğitim ve kültür hayatına katkıları ve özellikle “ekol” olmaları dolayısıyla tanıyor, biliyoruz. Ayrıca ister Doğu ister Batı olsun üniversiteler tarihe mal olmuş ilim ve düşünce adamlarıyla tanıyoruz. Örneğin Atina deyince Aristo, Eflatun, Sokrates aklımıza geliyor. İskenderiye deyince aklımıza ilk gelen buradaki kütüphane ve üniversitenin ilk önde gelen felsefe ve mantıkçıları Peripatekikler (Antik dönem Aristoteles yorumcuları)’dir.

Cündişapur deyince buradaki tıp merkezi, Kurtuba deyince İbni Arabi, Bağdat deyince Gazali, Farabi, İbni Rüşd, Harran deyince Cabir b. Hayyan, Sabit. Kurra, İbn Teymiyye akla gelmektedir.

İstanbul deyince Fatih’in kurduğu, akli ve nakli ilimlerin okutulduğu medreseler akla gelir. Örneğin “Sahn-ı Semen” yani yüksek dereceli sekiz medrese/üniversiteyi burada zikretmemek mümkün değildir. Fatih’in kurmuş olduğu Ayasofya ve Fatih vakfiyeleri bir belge olmanın ötesinde, bir şehri veya bir medeniyeti inşa etme reçetesidir. Bir vakıf külliyesi içinde yer alan medreselerde eğitim ve öğretimin nasıl yapıldığını görürsünüz. İlk defa ilk, orta ve yükseköğrenimin bir arada verildiği medreselerin kurulmasına öncülük etmiştir.

Kıymetli Hazirun,

Biri tarihimizin büyük siması Fatih’ten adını alan, diğeri medeniyetimizin büyük müessesesi olan Vakıflardan müteşekkil Üniversitemiz hem yetiştirdiği âlim aydınları hem de vakıf ruhuna uygun bir medeniyet inşasında inşallah etkili olacaktır. Bu iki değerimizden ilham alan üniversitemiz, tıpkı Fatih gibi âlim/aydın/kahraman yetiştirecek, vakıfların toplumu ihya, şehri inşa ettiği gibi kültür ve medeniyetimizi inşa edecektir.

Sözlerime son verirken,

Bugün yüzlerce yıllık mirasın sahibi olarak, onu ayakta tutan şuurun canlı tutulmasının sorumluluğu, yükü omuzumuzdadır.

Beraber bir takım olmak mecburiyetindeyiz.

Gerek Eğitim ve gerekse insan kaynakları bakımından üniversitemizin şahlanması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Bütüncül bir yaklaşım ile hoca, öğrenci, veli ve bürokrasi… Birbirimizle kenetlenmek zorundayız.

Aidiyet hissiyle adanmış çalışanlar olacağız.

Amaçlarımıza ulaşmak için ter dökeceğiz.

Üniversitemizin kurucu vakıflarına olan borcumuzu ödemek, Vakıf gelirlerimizden aldığımız maaşın her kuruşunu hak etmek için sıra dışı bir performans göstermek zorundayız.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.”

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »