DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN RESTORASYONU TAMAMLANAN CACABEY CAMİİ İBADETE AÇILDI.

27.01.2023

Genel Müdürlüğümüzce restore edilen Kırşehir’de bulunan Cacabey Camii; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan, Kırşehir Valisi Sayın Hüdayar Mete Buhara, Genel Müdürümüz Sayın Burhan Ersoy, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Sayın Serdar Hüseyin Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin katılımı ile yeniden ibadete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan, "2003 yılı öncesinde 50'ye bile ulaşmayan vakıf eseri restore edilmişken, 2003'ten bu yana 5 bin 900 eserimiz, cami, medrese gibi başyapıtlarımız yeniden restore edildi. Medeniyetimizin simge eserleri yeniden insanımızın, milletimizin, gelecek kuşaklarımızın hizmetine sunuldu. Yine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz çerçevesinde tescilli 2 bine yakın tarihi eserimiz de bu süreçte ihya edildi. Osman Devleti'nin kendi coğrafyasında yaptığı tarihi sembol eserler de Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA gibi kuruluşlarımızca ihya edilerek insanlığın hizmetine sunuldu." dedi.

Cacabey Camisi'nin yaklaşık 5 yıl süren restorasyon sürecinde adeta iğneyle kuyu kazılırcasına titiz çalışmalar yapıldığını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Alpaslan, "750 yıl kadar önce ilimizin ilk valilerinden Cacabey, bu bilim merkezi medreseyi kurarak uzayı da gözlemlemeye başlamıştı. Kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki 3 sütunumuz, roketi andıran yapılarıyla bunu sembolize etmişlerdi. Cacabey Medresemizde bilim, ilim, uygarlık adına birçok sembolik eser var." dedi.

Törende konuşma yapan Genel Müdürümüz Sayın Burhan Ersoy, ecdadın emaneti, eşsiz eserlerden Cacabey Camisi'nin ihyasının iki etaplı restorasyonla gerçekleştirildiğini aktardı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Müdürümüz Sayın Ersoy, şunları kaydetti:

"Onaylı restorasyon projesi doğrultusunda kubbe taş kaplanmış, kubbe üzerine cam örtü yapılmıştır. Özgününde toprak dam olan üst örtü, yapının su almasını önlemek amacıyla kurşun kaplanmıştır. Yapının tüm duvarlarında yer yer yüzde 100’e ulaşan tuzlanma sorunu, yüzde 3'lere indirilmiştir. Ahşap pencereler ve kapılar, eski fotoğraflar esas alınarak yenilenmiştir. Tuğla minare örgüsünü tamamlayan ve büyük çoğunluğu yok olmuş çiniler tamamlanmış, minare korkuluğunda yer alan özgün dövme demir elemanlar esas alınarak minare korkuluğu yenilenmiştir. Cami döşemeleri ve tahrip olmuş yerden ısıtma sistemi kaldırılmış, yörenin sıcak su sistemi kullanılacak şekilde yerden ısıtma yapılarak döşemeler taş kaplanmıştır."

Bir Selçuklu dönemi eseri olan Cacabey Medresesi; Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Kırşehir emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey tarafından 1271-1272 yıllarında medrese olarak inşa ettirilmiştir. Özellikle Moğolca tanzim edilen vakfiyesi 13. YY. Anadolu’sunda bilinen tek örnektir.

Genel Müdürlüğümüz; Cacabey Camii’nin restorasyonunu 2023 yılında tamamlamıştır.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »