DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN. BURHAN ERSOY’UN KATILIMLARIYLA İÇ DENETİM BAŞKANLIĞIMIZIN YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

10.01.2023

Genel Müdürümüz Sayın Burhan ERSOY, Genel Müdür Yardımcılarımız Sayın Erol ÖKTEN ve Sayın Aydın Cem ASLANBAY ile İç Denetçilerimizin katılımıyla İç Denetim Başkanlığının yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İç Denetim Başkanının sunumuyla başlanılan toplantıda, 2022 yılında gerçekleştirilen denetim ve danışmanlık çalışmaları aktarılmıştır. İç denetim metodolojisi çerçevesinde 2023 yılı programı hazırlık süreci anlatılmış, süreç sonunda öne çıkan denetim ve danışmanlık konuları ve hizmet içi eğitim planı sunulmuştur.  Bunun yanı sıra denetim raporlarının birimlerce yerine getirilme oranlarına dair izleme sonuçları birimler bazında yansıtılarak, iç denetim faaliyetleri sonucunda kurumsal düzeyde yapılan katkı ve iyileştirmelere ilişkin örnekler verilmiştir.

Sunumun akabinde, 2023 yılı İç Denetim Programı taslağında yer alan konular, Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımızın değerlendirmeleri ile İç Denetçilerimizin bilgilendirmeleri çerçevesinde müzakere edilerek nihai halini almıştır. İç denetim faaliyetlerinin sağlayabileceği katkılar hususunda Genel Müdürümüzün talimat ve tavsiyeleri olmuştur.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »