DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

2015 DENETİMLERİ

1- TKV Arşiv Yönetimi

2- Bilgi Güvenliği

3- Özlük İşlemleri Süreci

4- İmar Planları ve Uygulama İşlemleri Kontrolü

5- Personele Yapılan Ödemeler ve Diğer Haklar

6- Temsilen Yönetilen Vakıflar (Mülhak-Yeni)

7- Kat Karşılığı İnşaat Tapu Ferağı İşlemleri

8- Yapım Karşılığı Kiralama Yapı Denetimi

9- Taşınmazların Bakım ve Onarımı

10- Kat Karşılığı İnşaat Muayene ve Kabul İşlemleri

11- Kat Karşılığı İnşaat Yapı Denetimimi

12- Kapsamlı Onarım Ön Hazırlık Süreci

13- Esaslı Onarım (Restorasyon) Yapı Denetimimi

14- İdari Davalar

15- Taşınmaz Yönetim Faaliyetleri (634 sayılı Kanun Kapsamında)

16- Güvence ve Danışmanlık

17- Kamu Zararlarının Takibi ve Tahsili

18- İzale-i Şuyu ve Şufa Hakkı

19- Vakıf Taşınmazların Takas-Trampa İşlemleri

20- Gayrimenkul Doğrudan Satış

21- Vakıf Taşınmazların Kamulaştırılması​

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »