DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIM SONUÇLARI

29.04.2021

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Vakıflar Genel Müdürlüğü
İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü

 

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIM SONUÇLARI

 

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 16.03.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sürekli İşçi alımına başvuru yapan ve noter huzurunda çekilen kura sonucu Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adaylar için 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan SÖZLÜ SINAV sonucuna göre oluşturan Asil ve Yedek listeye girmeye hak kazananlar aşağıda yer almaktadır.

 1. Asıl listede yer alanların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgelerin temin edilerek, 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat: 16:00’a kadar Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne (Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi No:2 Taksim/Beyoğlu/İstanbul) elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.
 2. Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan ve gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.
 3. Asıl kazananlardan hakkından feragat eden, süresinde başvurmayan, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin olması halinde yerlerine yedek listeden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu durumun olması halinde ilgili yedek adaya yazılı tebligat yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan)
 2. Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)
 3. Adli sicil belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, E-Devlet’ten alınabilir.)
 4. 8 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 aylık)
 5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 6. Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (Terhis belgesi/ Tecil belgesi E-Devlet’ten alınabilir.)
 7. Yerleşim yeri ve adres belgesi (İkametgah belgesi)
 8. Güvenlik ve arşiv araştırma formu (İmzalı) için tıklayınız...

İlanen duyurulur.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »