DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - İŞCİ ALIM İLANI

24.08.2020

  

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

                                                      

İşçi Alım İlanı

       Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğümüze bağlı fabrika ile satış şubelerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen  “sürekli işçi “ kadrolarına sınavla işçi alımı yapılacaktır.

                       

İŞ YERİ

İŞ KOLU (MESLEK)

İŞÇİ SAYISI

KURA YERİ-

GÜN VE SAATİ

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Edremit/

BALIKESİR

Perakende Satış Elemanı (Gıda) (İstanbul)

5

(Ön Lisans –KPSSP93 Puanı)

Perakende Satış Elemanı (Gıda) (Antalya)

1

(Ön Lisans –KPSSP93 Puanı)

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi

(Lise ve Dengi Okul Gıda Teknolojisi Mezunu)

5

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 04.09.2020

Saat:  10.00

Elektrikçi (Genel )

(Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu)

1

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü. 04.09.2020

Saat: 10.00

Bahçıvan

(En az ortaöğretim ve dengi mezunu)

1

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

04.09.2020

Saat: 10.00

 

 GENEL ŞARTLAR:

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya tasdikli sureti.  Ön lisans mezunlarının, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.  Ev Tipi Zeytin İşlemecisi, Bahçıvan ve Elektrikçi ( Genel ) olarak müracaat edecekler için Balıkesir Edremit ilçesinde ikamet ediyor olmak. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

    

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayınlanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 24.08.2020 - 28.08.2020 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS puanına göre alım yapılacak iş kolları hariç, ilan edilen diğer iş kollarından bildirilen iş talepleri arasından açık işçi sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday sıralamaları Noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır.  Kura çekimi Balıkesir Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünde ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumunca KPSSP93 Puanına göre belirlenerek sözlü sınava girmeye hak kazanan ön lisans mezunları listesi ile kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananların isim listeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr)  ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:

ÖSYM 2018 yılı KPSS Sonuç Belgesi, (Ön lisans mezunları) Nüfus Cüzdanın aslı veya tasdikli sureti. Diploma aslı veya tasdikli sureti. Adli sicil belgesi. Askerlik durum belgesi. En az (B) sınıfı sürücü belgesi. Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili konularda en az bir  yıl çalıştığını   gösterir SGK hizmet döküm çizelgesi (Elektrikçi olarak müracaat  edenler sunacaktır.) Bahçıvan olarak müracaat edecek için bu iş kolunda en az bir yıl çalıştığını gösterir SGK hizmet döküm belgesi. Antalya satış ve pazarlama noktasına müracaat edecekler müracaat tarihinden önce Antalya ilinde, İstanbul’da ki satış ve pazarlama noktalarına müracaat edecekler ise İstanbul ili Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Maltepe ilçelerinden birinde  ikamet ettiğine dair belge (Perakende Satış Elemanı (Gıda) için müracaat edenler.)

BELGE TESLİMİ VE KONTROL TARİHİ:

Yer     : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Tarih  : 03.09.2020 (Mesai saatleri dahilinde)

KURA YER VE TARİHİ:

Yer     : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Tarih  : 04.09.2020

Saat    : 10.00

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü  

Cennet Ayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 47 Edremit/BALIKESİR

Telefon:   0 (266) 373 1174 -1356

Fax      :   0 (266) 3731329

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »