DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI

27.12.2021

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAV DUYURUSU 


Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara ve İstanbul Çalışma Merkezlerinde görevlendirilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler sınıfı 7 nci derece kadrolara atanmak üzere toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday (çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dahil) yazılı sınava çağrılacaktır.


Unvanı:         Müfettiş Yardımcısı
Teşkilatı:         Merkez 

Öğrenim Dalı:     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Puan Türü:         KPSSP48
Kontenjan:         6

Öğrenim Dalı:     Mimarlık, İnşaat Mühendisliği
Puan Türü:         KPSSP1
Kontenjan:         4

1. Sınav Hakkında Genel Bilgiler

1.1. Sınava Katılabilmek İçin;

1.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak, 

1.1.2. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),

1.1.3. 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
    
1.1.4.1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 120 kişi içerisinde bulunmak(Puanı 120. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

1.1.4.2. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvuruda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 80. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

1.1.5. Başvuru tarihi itibarıyla; son beş yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS) birisinden en az (D) seviyesinde başarılı olmak veya Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip olmak (Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),

1.1.6. Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

2. Sınav Konuları

2.1. Yazılı Sınav Konuları

2.1.1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri Mezunları için;

2.1.1.1. Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Envanter ve Bilanço, Bilanço Analizi ve Teknikleri 

2.1.1.2. İktisat:  Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir, İşletme İktisadı, Planlama, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi 

2.1.1.3. Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları Tatbikatı, Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi, Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler

2.1.1.4. Hukuk: Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü, Medeni Hukuk: Genel Esaslar, Ayni haklar (Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar, Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler, Ceza Muhakemeleri Hukuku: Genel Esaslar, İcra-İflas Hukuku 

2.1.1.5. Kompozisyon sınavı: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

2.1.2. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunları için; Ortak derslerin yanında;


2.1.2.1. Mimarlar:

-Koruma Bilimine giriş
-Rölöve
-Eski Yapıların Sıhhileştirilmesi
-Tarihi Alanlarda Koruma Teknikleri
-Restorasyon Kritikleri
-Türk Devri Yapılarında Mimari Elemanlar
-Geleneksel Yapım Teknikleri ve Malzemeleri
-Tarihi Çevrede Değerlendirme
-Cumhuriyet Döneminde Türkiye Mimarlığı

2.1.2.2. İnşaat Mühendisleri;

-Yapı Maliyet Analizi 
-İnşaat Yönetimi
-Proje Yönetimi
-Yapı Hukuku 
-Ahşap Yapılar 

2.1.2.3. Kompozisyon: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

2.2. Sözlü Sınav Konuları: Yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, yazılı sınav konularının yanı sıra, temsil ve ifade kabiliyeti, tavır ve davranışları gibi kişisel nitelikleri yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

3. Diğer: 

3.1. Sınav başvuru tarihi ve şekli: Başvurular dijital ortamda 28.12.2021 tarihinde başlayacak olup, 14.01.2022 tarihi saat 17.00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

3.2. Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı sınav 20.02.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Genel Müdürlüğümüz kurumsal internet sitesinden (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

3.3. Değerlendirme yöntemi: Yazılı yarışma sınavında 100 tam puan üzerinden, grupların her birinden en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Sınavı kazanan adayların isimleri, www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır. Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

3.4. Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde İdareyi yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

3.5. İletişim: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 3 
Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 4301478 06410
teftis@vgm.gov.tr


İlan olunur. 

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »