DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

GENEL MÜDÜRÜMÜZLE İÇ DENETİM ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Adnan ERTEM ile 28.12.2016 tarihinde İç Denetim Başkanlığının 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu ve 2017 yılında gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.​

Toplantıda, Kurumumuzun faaliyetleriyle ilgili takip edilen politikalar, amaçlar ve genel vizyonu hakkında Genel Müdürümüzün paylaşımları ve iç denetim faaliyetlerinin bu noktada sağlayabileceği katkılar konusunda talimat ve tavsiyeleri olmuştur. Ayrıca Genel Müdürümüz, iç denetim çalışmalarına önem verdiğini belirtmiş, onayladığı raporların takip edilerek sonucundan kendisine bilgi verilmesini talimatlandırmıştır.

Toplantının 2017 yılı programının görüşüldüğü bölümünde Genel Müdürümüz, Kurum nakdi varlığının gayri nakdi varlıklara dönüştürülmesi, konut stokunun azaltılarak ticari nitelikli taşınmazların arttırılması, işgalli taşınmazlar, tapu tahsis işlemleri, kira sözleşmelerinden doğan davalar, kurumsal web sayfası ve sosyal medya uygulamaları, 667 sayılı KHK ile devredilen taşınır-taşınmaz mallar ile borç ve alacakların yönetimi, muhtaç aylıklarına ilişkin mevcut kriterlerin yeterliliği, Kurumumuzca kurulan üniversitelere yapılan mali yardımlar, Türk Medeni Kanununa göre kurulu vakıflarda iç denetim mekanizması, taşınmazların bağlı oldukları vakıflarla eşleştirilmesine yönelik çalışmalar, teşvik ikramiyesinin ödenmemesini gerektiren durumlar, Kişisel Verilerin Korunması Yasasına uyum, yurtdışı tedavi ve ayni yardımlar, mera vasıflı ve temlikli vakıf taşınmazlarla ilgili olarak görüş ve fikirlerini belirterek detaylı inceleme ve araştırma talimatı vermiştir.

Ayrıca, maaş ödemeleri, güvenlik hizmetleri, idari ve teknik hizmetler, kesin hesap cetveli, gıda yardımı, doğrudan temin, vakıflarca teslim edilmesi zorunlu bilgi ve belgeler sürecine ilişkin sistem, uygunluk ve performans denetimlerinin gerçekleştirilmesini uygun bulmuştur.

Kurumumuzun çözmesi gereken sorunlarıyla dertlenen ve bu hususlarda katkı ve paylaşımda bulunan Genel Müdür Yardımcılarımıza, Merkez Birim Başkanlarımıza ve Bölge Müdürlerimize, ayrıca yoğun mesaisinden Başkanlığımıza geniş zaman ayıran Genel Müdürümüze İç Denetim Birim Başkanlığı olarak çok teşekkür ederiz.​

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »