DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI. ​

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Adnan ERTEM ile Genel Müdür Yardımcılarımız Sayın Burhan ERSOY, Sayın Ali HÜRATA ve İç Denetçilerimizin katılımıyla İç Denetim Birim Başkanlığının yıllık değerlendirme toplantısı 09.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.   

İç Denetim Birim Başkanlığınca, iç denetim metodolojisi çerçevesinde 2018 yılı programı hazırlık süreci anlatılarak, süreç sonunda öne çıkan konular, hizmet içi eğitim planı, 2017 yılında gerçekleştirilen denetim, danışmanlık ve KHK çalışmaları sunulmuş, iç denetim raporları izleme sonuçları birimler bazında yansıtılmıştır. Ayrıca, iç denetim faaliyetleri sonucunda kurumsal düzeyde yapılan katkı ve iyileştirmelere ilişkin örnekler aktarılmıştır.

Sunumun akabinde, 2018 yılı İç Denetim Programı taslağında yer alan konular, Genel Müdürümüzün değerlendirmeleri, Genel Müdür Yardımcılarımızın katkı ve görüşleri ile İç Denetçilerimizin bilgilendirmeleri çerçevesinde müzakere edilerek nihai halini almıştır. Genel Müdürümüzün çalışılacak konulara ilişkin iç denetim faaliyetlerinin sağlayabileceği katkılar hususunda talimat ve tavsiyeleri olmuştur.

Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini mesleki ilkelere bağlı, sistematik ve disiplinli bir çalışma anlayışıyla değerlendirmek, önleyici ve yol gösterici önerilerde bulunmak suretiyle kurumsal amaçlara ulaşılmasına yardımcı olmak misyonuyla hareket eden İç Denetim Birim Başkanlığı olarak, yoğun mesailerinden zaman ayırıp toplantımıza katılan başta Genel Müdürümüz Sayın Dr. Adnan ERTEM'e ve değerli fikirleriyle katkı ve paylaşımlarda bulunan Genel Müdür Yardımcılarımıza teşekkür ederiz.

Genel Müdürümüz tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 2018 yılı İç Denetim Programı aşağıda belirtilen denetim, danışmanlık ve inceleme faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

1 Vakıf Kültür Varlıklarının Devir ve Tescil İşlemleri
2 Vakıf Şerhi ve Taviz İşlemleri
3 Yurt Dışı Tespit ve Envanter Süreci
4 Esaslı Onarım Muayene ve Kabul İşlemleri
5 Koruma Amaçlı Kamulaştırma
6 Taşınır Kültür Varlığı Bakım ve Onarımı
7 Süreç Yönetimi
8 Vakıf Taşınmaz Kütüklerinin Tutulması ve Güncelleştirilmesi (Antalya-Hatay-İstanbul 1-İzmir-Malatya VBM)
9 KHK ile Kapatılan Vakıf Varlıklarının Yönetimi (Adana-Ankara-Balıkesir-İstanbul 1-İzmir VBM)
10 Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
11 EVOS'un Fonksiyonelliğinin İncelenmesi
12 Kurumumuzca Kurulan Üniversitelerin Gelir ve Gider Politikasının İncelenmesi​
YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »