DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

İÇ DENETİM ÇALIŞMALARI YILLIK TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ.

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Adnan ERTEM ile Genel Müdür Yardımcılarımız Sayın Burhan ERSOY, Sayın Ali HÜRATA, Sayın Rifat TÜRKER ve İç Denetçilerimizin katılımıyla İç Denetim Başkanlığının yıllık değerlendirme toplantısı 17.01.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.   

Toplantıya İç Denetim Başkanının sunumuyla başlanmış olup, 2018 yılında gerçekleştirilen denetim ve danışmanlık çalışmaları, kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında dönemsel gözden geçirme ve performans değerlendirme sonuçları aktarılmıştır. Daha sonra 2019 yılı programı hazırlık süreci anlatılarak, süreç sonunda öne çıkan denetim ve danışmanlık konuları, hizmet içi eğitim planı sunulmuştur. Devamında denetim raporlarının birimlerce yerine getirilme oranlarına dair izleme sonuçları birimler bazında yansıtılmıştır. İç denetim faaliyetleri sonucunda kurumsal düzeyde yapılan katkı ve iyileştirmelere ilişkin örnekler verildikten sonra, İç Denetim Başkanlığının sorunları ve çözüm önerilerinin aktarılmasıyla sunum son bulmuştur.  

Ardından, Genel Müdürümüz, 2018 yılı İç Denetim Programı kapsamında gerçekleştirilen denetim ve danışmanlık çalışmalarının sonuçlarını bir kez de İç Denetçilerden dinlemiş ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilahare 2019 yılı iç denetim program taslağında yer alan konular, Genel Müdürümüzün değerlendirmeleri, Genel Müdür Yardımcılarımızın katkı ve görüşleri çerçevesinde müzakere edilerek nihai halini almıştır. Genel Müdürümüzün denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin sağlayabileceği katkılar hususunda talimat ve tavsiyeleri olmuştur.

Toplantının son bölümünde Genel Müdürümüz İç Denetim Başkanlığının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak memnuniyetini belirtmiş, çalışmaların özverili ve iyi ilişkiler içerisinde yürütülmeye devam edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte birimlerin de üzerine düşen vazifeleri yerine getirmeleri gerektiğini vurgulamıştır.  

Yoğun mesailerinden zaman ayırarak toplantımıza katılan başta Genel Müdürümüz Sayın Dr. Adnan ERTEM'e ve değerli fikirleriyle katkı ve paylaşımlarda bulunan Genel Müdür Yardımcılarımıza İç Denetim Başkanlığı olarak teşekkür ederiz.​

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »