DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

İÇ DENETİM MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ ANTALYA’ DA YAPILDI

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından Kamudaki bütün İç Denetçilere yönelik her yıl düzenlenen İç Denetçi Eğitim Programı 4-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya/Manavgat'ta yapılmıştır.

İç Denetim Birim Başkanları ile birlikte 1000'e yakın İç Denetçi 3 grup halinde eğitimlere katılmıştır. Başkanlığımız İç Denetçilerinin de bütünüyle yer aldığı eğitim her bir grup için 3 gün sürmüştür. Grup üyelerine göre farklı içerikte hazırlanan eğitimde genel olarak iç denetim yönetimi ve uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, dünyadaki gelişmeler hakkında değerlendirme ve bilgilendirme yapılmıştır. Eğitim programında yer alan eğitim konularının bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • İç Denetim Yönetimi
 • İç Denetimde Son Gelişmeler
 • Denetimde Sayısal Yöntemler Ve Örneklem
 • İç Denetim Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
 • İç Denetim Birimlerinin Tecrübe Paylaşımı
 • İç Denetimde İnsan Kaynağının Yetkinliğini Artırma
 • Performans Denetiminin Kuruma Katkısı
 • Bilgi Teknolojileri Denetimi
 • İç Denetim Raporlaması İyi Uygulamaları
 • Vaka Çalışması Ve Rapor Örneklerinin Paylaşılması
 • IIA Standartlarına İlişkin Dünyadaki Gelişmeler
 • KGGP Rehberinin Tanıtımı Ve İç Değerlendirme Süreçleri​
YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »