DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

Kastamonu-merkez-kuzeykent Mahallesi, 1120 Ada, 4 Parsel Üzerine Kat Karşılığı Konut İnşaatı Yapım İşi.

Bölge İhale Tarihi Türü
Kastamonu Bölge Müdürlüğü - Kastamonu /Kastamonu Merkez 27.12.2023 11:00 Yapım ve Onarımlar
İHALE BİLGİLERİ
İlan No: k3_02730
Pafta / Ada / Parsel: / 1120 / 4
Muhammen Bedel: 39.900.000,00 TL
Teminat: 1.197.000,00 TL
İhale Tarihi: 27.12.2023 11:00
İhale Yayın Tarihi: 15.12.2023 10:25
Açıklama: Kastamonu ili, Merkez, Kuzeykent Mahallesinde bulunan 1120 ada, 4 parselde tamamı "Sultan Abdülhamid Hanı Evvel Bin Sultan Ahmet Han Vakfı" adına kayıtlı, "Arsa” vasıflı taşınmazın; 1- Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; -Zemin Katta bulunan 37 numaralı 285,20 m² net alanlı bodrumlu dükkan, -38 numaralı 110,00 m² net alanlı dükkan, -39 numaralı 344,50 m² net alanlı bodrumlu dükkan, -3.Normal Katta bulunan 90,70 m² net alanlı 13 Numaralı Bağımsız Bölüm, -14 numaralı 72,45 m2 net alanlı Bağımsız Bölüm, - 15 numaralı 80,80 m2 net alanlı Bağımsız Bölüm, -16 Numaralı 75,10 m2 net alanlı Bağımsız Bölüm, -17 numaralı 94,20 m2 net alanlı Bağımsız Bölüm, -18 numaralı 80,80 m2 net alanlı Bağımsız Bölüm, -4.Normal Katta bulunan 21 numaralı 80,80 m2 net alanlı Bağımsız Bölüm, -22 numaralı 75,10 m2 net alanlı Bağımsız Bölüm, olmak üzere toplam 11 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfına alınması, 2- Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması, 3- 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde % 45'e kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi (önceden 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla), terk oranının % 45'ın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin (ekspertiz raporunda belirtilen değerden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 4- İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması, 5- 634 sayılı yasa gereğince toplu yapıya uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması, 6- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh. Beyan vb.) kaldırılması - Gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, terk vb.) işlemlerin yaptırılması - Yapılacak İnşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması - Yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması - Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 7- Mimarlar Odasınca En Az Bedel Hesap Cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere. Avan Proje Bedelinin, Yüklenici tarafından Proje Müellifi ve/veya ilgilisine sözleşme imzalanmadan önce ödenmesi, Şartlarıyla, kat karşılığı inşaat yapım işi.
BAŞVURU VE İLETİŞİM
Yetkili: 7353
Telefon: (366) 214-39-11
E-posta: kastamonu@vgm.gov.tr
İHALE DOSYALARI
kat-karsiligi-ilan-yeni-1120-ada-4-parsel.docx
YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »