DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

BALKANLARDA OSMANLI DÖNEMİ

BALKANLARDA OSMANLI DÖNEMİ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VE KONSERVASYON SORUNLARI ÇALIŞTAYI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 21-23 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

 

  

 ÇALIŞTAYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

 

Türkiye’den, restorasyon ve konservasyon konusunda uzman akademisyen ve uygulamacıların sunumları,

 

Katılımcı her bir ülke heyetinin; kendi ülkelerinde bir Osmanlı kültür varlığı ve/veya varlıkları ile ilgili restorasyon ve konservasyon uygulaması ile birlikte projenin belirlenmesinden, restorasyon işinin tamamlanmasına kadar geçen süreç içerisinde uygulanan mevzuat (kanun, bürokratik işlemler vb.) ile ilgili süreçlerin anlatıldığı sunumlar,

 

Tüm sunumların sonunda konu ile ilgili sorunların tartışılması ve bir çözüme bağlanması ve sonuç bildirgesinin hazırlanması,

 

Teknik gezi (İstanbul Beyazıt Camii restorasyonunun yerinde incelenmesi),

 

Tekne gezisi (Boğaz turu),

 

 

  

ÇALIŞTAYIN KATILIMCI ÜLKELERİ

 

Balkan coğrafyasında, aşağıda adları yazılı 7 ülkeden heyetler Çalıştay'a davet edilmiş olup, her ülkenin “kültürel mirası koruma” alanında söz sahibi olan ve etkin kurumlarında görev yapmakta olan, uygulama yapan koruma uzmanları (konservatör) ile koruma kurullarında ve/veya yönetimlerde yer alan yönetici / bürokratlardan oluşan heyetler katılım sağlamıştır. 

Arnavutluk

Bosna- Hersek

Hırvatistan

Karadağ

Kosova

Makedonya

Sırbistan

 

 

ÇALIŞTAYIN YERLİ KATILIMCILARI

 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Gazi Üniversitesi

 

 

SUNUMLARIN İÇERİĞİ

 

Sunumu yapılacak kültür varlığı ve/veya varlıklarının ilgili/katılımcı ülkedeki mevzuat, proje ve uygulama (restorasyon - konservasyon) sürecini kapsamış; 

Projenin yapılmasına karar verilmesi,

Projenin araştırma safhası,

Teknik projelerin hazırlanması,

Teknik projelerin ilgili makamlarca onaylanması,

Projenin uygulanması (Konservasyon-Restorasyon),

Proje ve restorasyonun denetlenmesi,

Süreç içerisinde karşılaşılan sorunlarla ilgili sunumlar yer almıştır.​


YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »