DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

FORUM HAKKINDA

ULUSLARARASI KUDÜS VAKIFLARI FORUMU

 

Vakıfların, tarihi süreç içerisinde geçirdiği ekonomik ve sosyal gerçekliklerle edindiği güçlü pozisyonlar neticesinde, toplumların ve ülkelerin karşılaştığı sorun ve krizleri çözen bir sistem olduğu ortaya çıkmaktadır. İslam Ümmetinin karşılaştığı bu çöküş ve geri kalmışlığın gölgesinde vakıf, özellikle gelirinin arttırılması ve gelişimi ile denetimi alanlarında birçok yerde ve zamanda karşılaştığı ekonomik ve yönetimsel zayıflıklara rağmen daha çok yaygınlaşmakta ve ilgi duyulmaktaydı

 

Bu sistem birçok İslam ülkesi ve toplumunda güçlenmiştir. Bu ülkelerin en belirgin olanı ise başkenti Kudüs olan Filistin'dir. Çünkü vakıflar eski şehir olan Kudüs'te gayrimenkullerin %67-80'ini oluşturmaktaydı.

 

İşte bu durum bizleri yoğun bir şekilde, Kudüs ve kenar mahallelerinde ikamet eden halkı ve burada kurulmuş olan vakıflarını destekleme şeklini ve bu desteğin çerçevesini belirlemek amacıyla yapılan eğitim programları, çalıştalar ve araştırmalar neticesinde Kudüs Vakıflarının durumuna ilişkin sıklıkla forumlar düzenlemeye itti.

 

Bu forum da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 15 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da toplanan İslam Birliği Teşkilatının İslam zirvesi kararlarını gerçekleştirme kapsamında yapılacaktır. Bu zirvede Filistin halkının ekonomik olarak güçlendirilmesinin önemi vurgulanmış ve Kudüs şehrinin ülkeler nezdinde kurumsal çalışmanın rolü vurgulanmıştır. Bu bağlamda zirvede alınan karar metni şu şekildedir: “Üye ülkelerine, Filistin devleti topraklarında Filistin halkı ve Kudüs şehrinin ekonomik olarak desteklenmesi ve güçlü hale getirilmesi için ekonomik programları genişletme ve desteklemesi için çağrısı yapılmıştır. Bu çerçevede Filistin halkının kendi topraklarındaki direnişini güçlendirip destekleyen İslam Kalkınma Bankası yönetiminde Mescidi Aksa Fonu oluşturulmuştur. Aynı şekilde üye ülkelerine, kişi ve kuruluşlar, özel sektör ve kamu tarafından gönüllü katkı kampanyaları kapsamında bu programa daha fazla kaynak aktarmak için çağrıda bulunulmuştur.

 

Kudüs'te Filistin halkını destekleme ve güçlendirme çabalarının devam edilmesi için bir strateji olarak kudsiyet atfedilen mukaddes vakıfların geliştirilmesinin önemi büyüktür. Dünyada Kudüs için kurulan vakıflar çok yaygın ve milyonlarca doları sermayesi olduğu kabul edilmektedir.Dolayısıyla forum, Kudüs şehri dışında kurulan mukaddes vakıfların kalkınma projelerinin kapasitesine ışık tutacaktır.

 

Bu noktadan hareketle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türk Cumhuriyeti'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cidde'den İslam Kalkınma Bankası ve Malezya'dan Uluslararası İslam Vakfı Enstitüsü tarafından forum düzenlenecektir.

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »