DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

FORUM KONU BAŞLIKLARI

1. Kudüs’ün Gerçek İhtiyaçları:

 

• Kudüs halkının direnmesi ve ayakta kalmasını sağlayacak olan siyasi ihtiyaçlar.

• Vakıf sektöründen faydalanılabilir proje önerileri

 

2.Kudüs Halkının Direncini ve Ayakta kalmasını desteklemek amacıyla Dünyada kurulan Kudüs Vakıflarının Rolü.

 

• Filistin dışında kurulu_ olan Kudüs Vakıflarının tespiti projesi.

• Kamu ve Özel Sektörlerin, kişi ve kuruluşların Kudüs projelerini desteklemede kamu sektörü ve özel sektörün rolü

• Eser, yeterlilik, etkinlik, uygunluk ve sürdürebilirliğe kıyasla Kudüs vakıf projelerinin değerlendirilmesi

• Dünyadaki vakıf kuruluşları ile Kudüs kuruluşları arasındaki ortaklık, birliktelik ve olgunlaştırmaları sağlayan mekanizmalar.

• Sürekli vakıf yatırımında başarılı vakıf örnek ve modelleri.

 

3. Kudüs Vakıf Varlıklarının Geliştirilmesinde Stratejik Ortaklıkların Rolü

 

• Kudüs vakıfları projelerinin desteklenmesinde ve ekonomik yeterliliğinin sağlanmasında kamunun / hükümetlerin rolü.

• Varlıklara işlev kazandırılmasında ve vakıf yatırımlarında ana aktör olarak özel sektör.

 

4.  Dünyadaki Kudüs Vakıflarından Hareketle Kudüs girişimleri (Çalıştay)

 

• Dünyadaki Kudüs vakıflarının pratik uygulamaları araştırması.

• Kudüs vakıflarının finans ve yatırım yöntemleri.

• Dünyadaki Kudüs vakıflarının kurulu_ araçları ve yöntemleri.​

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »