DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN
Yayınlarımız

DİĞER YAYINLAR

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Yılı
DERGİLER
Vakıflar Dergisi (1-46) 1938
Röleve ve Restorasyon Dergisi (5 cilt) 1974
Vakıf ve Kültür (7 sayı) 1998

YAYINLARIMIZ

Vakıflar Dergisi 75. yıl Özel Sayı 2013
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler I. Cilt 1976
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler II. Cilt 1976
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler III. Cilt 1976
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler IV. Cilt 1986
1. Vakıf Haftası Kitabı 1983
2. Vakıf Haftası Kitabı 1984
1. Vakıf Şûrâsı Kitabı 1985
4. Vakıf Haftası Kitabı 1986
5. Vakıf Haftası Kitabı 1987
6. Vakıf Haftası Kitabı 1988
7. Vakıf Haftası Kitabı 1989
8. Vakıf Haftası Kitabı 1990
9. Vakıf Haftası Kitabı 1991 1992
10. Vakıf Haftası Kitabı 1992
11. Vakıf Haftası Kitabı 1994
12. Vakıf Haftası Kitabı 1995
13. Vakıf Haftası Kitabı 1996
Constantinople 1939
Turgutoğulları, Eserleri, Vakfiyeleri 1957
Fatih Devrinde Karaman Eyaleti 1958
Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskanı ve Nufüsu 1958
Süleymaniye Vakfiyesi 1962
Istılah ve Tabirler 1969
Vakıflar Bülteni (Dergi) 1970
Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar 1973
Ok Meydanı ve Okçuluk Tarihi 1974
İstanbul Yeni Camii ve Hünkâr Kasrı
Türk Hanlarının Gelişimi ve  İstanbul Hanları Mimarisi 1976
İthafü'l-Ahlaf fi Ahkami'l-Evkaf 1977
Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz 1978
Siyakat Yazısı 1978
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 1978
Ankara Camileri 1978
2762 Sayılı Vakıflar Kanunu 1983
Kilim ve Düz Dokuma Yaygıları Müzesi Katoloğu 1983
Eski Yazıları Okuma Anahtarı 1983
Menşe-i ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar 1983
Artvin İli Kitabı 1984
Yeni Vakıflar Kataloğu 1984
Yeni Vakıflar El kitabı 1986
İstanbul'da Sahabe Kabir ve Makamları
İnsanlığın Yüzkarası Bulgar Mezalimi ve Bulg 'daki Vakıf Eserler 1987
Vakıf ve Çocuk 1987
Mimarbaşı Koca Sinan (2 Cilt) 1988
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Osmanlı Taşra Teşkilatında (18) Yüzyılda Görev ve Görevliler 1990
Fatih Sultan Mehmed II Vakfiyeleri 1993
Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevzuat Kitabı (2 cilt) 1993
Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları 1995
Türk Vakıf Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik 1998
İl Vakıflar 86 1998
Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıf Eserleri ANKARA 1998
Anadolu'yu Aydınlatanlar 1998
Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinde Bulunan  Tezhipli Kur'an-ı Kerim 1999
Edirne Evkaf-ı İslamiyye Tarihi Camiler Mescitler 1999
Türk Vakıf Şaheserleri 1999
Selçuklu-Osmanlı Sultanları ve Türbeleri 1999
Silsile-nâme                                                 1999
Vakıf Medeniyeti Sempozyumu 2003 2003
Saz- Dilara (5 CD) 2003
Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslararası Vakıf Sempozyumu 2003 2004
 Vakfiye Tuğraları 2004
Selçuklu Vakfiye Tuğraları 2004
Vakıf Varlıklarının Sanatsal Yönü-Sempozyum 2005 2005
İlahiyat-ı Şifa Metafizik 2010
İlahiyat-ı Şifa İşaretler ve tembihler 2010
İlahiyat-ı Şifa 2005
Çocuk ve Genç Gözüyle Değişim Sürecinde Vakıflar ÇALIŞTAY 2006
Restore Edilen Değerlendirilen Yeniden İnşa Edilen  Vakıf Eserleri 2006
 Geçmişten Geleceğe Vakıf Medeniyeti 2006
Vakıf Medeniyeti Yılı 2006 Vakıflar Dergisi 2006 Vakıf Medeniyeti Yılı 2006
2006 Vakıf Medeniyeti Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri Kitabı 2006
İlginç Vakıflar Kitabı 2007
Dokun, Hisset, Yaşa 2007
2007 Vakıf Medeniyeti Çevre Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri Kitabı 2007
 (XIV-XV. ) Baldaken Tarzı Türbeler 2007
2007 Vakıf Medeniyeti Çevre Yılı Yarışma Eserleri ve Sergi Albümü 2007
Halı Müzesi ile Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi Kataloğu 2007
Sivas Gökmedrese 2008
Kanuni Vakfiyesi Süleymaniye Külliyesi 2008
Anadolu Kervan Yolları 2008
Seçilmiş 100 Kompozisyon  (Ben Bir Vakıf Kursam) 2008
Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı 2008
2008 Vakıf Medeniyeti Su  Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri Kitabı 2009
2008 Yılı Vakıf Med Su Yılı “Yarışma Eserleri Sergisi Albümü" kitabı 2009
Basında Vakıflar Kitabı 2009
Mimar Kemalettin  (3 cilt) 2009
2009 Sağlık Yılı ve Etkinlikleri Kitabı 2009
Şam Süleymaniye Külliyesi ve Koruma Sorunları 2009
Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu 2012
Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar 2012
Vakıf Hukuku Yazıları Ali Himmet 2013
Vakıfların Hukuki Mahiyeti 2013
Kolonizatör Türk Dervişleri 2013
Vakıf Medeniyeti ve Şehir 2013
Dünya Vakıflar Konferansı 2014
1945 Umumi Tebliğler,Kanunlar,Tüzük ,Yönetmelik,İzahname
20. Cumhuriyet Yılında Vakıflar 1943
2003-2010 Restorasyonlarımız (2 cilt)
2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri

4 Teşrievvel 1926 Tarihinden Evvel Vücut Bulmuş Olan Vakıfların 1933
Cumhuriyetten Önce ve Sonra Vakıflar 1937
İkrazat Talimatnamesi
Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar 1970
Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Tescili Yapılan Camiler
Türkiye'de Vakıflar 1969
Vakıflar Galerisi Hakkında Muhtasar İzahat 1939
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1979 Yılı Bütçe Kanunu
Yugoslavya Türk Abideleri ve Vakıfları
Yürürlükte Olan ve Vakıflar İdaresini İlgilendiren Kanunlar, Tefsirler,Kararlar,Umumi Yazılar ve Saireye Ait Fihrist 1945
Vakıflar Mecmuası (5 cilt)
Muharreratı Umumiye Mecmuası ( 4 tane)
Umum Yazılar Dergisi (2 tane)
Genel Yazılar Dergisi ( 8 tane)
Adliye Encümeni'nce Tadilen Kabul Edilen Vakıflar Kanunu ve Encümeninin Mazbatası 1935
Fatih Devrinde İstanbul 1453-1481 1939
Vakıf ve İktisat (Sempozyum) 2014
Evkaf-ı İslamiye Müzesinin Kuruluşunun 100. yılı ve Vakıf Müzeleri 2014
Vakıf ve İktisat :İktisat ile İlgili Vakıf Belgeleri  ve Vakıf İktisadi Teşekkülleri 2014
İlham Veren Medeniyet 2012
1946 Umumi Tebliğler,Kanunlar,Tüzük ,Yönetmelik,İzahname 1947
Vakıflarımız 1941
Vakıflar Kanunu ve Yönetmelikler 2008
Vakıflar Umum Müdürlüğü (1950-1957)
Vakıf Medeniyeti 2011 yılı Eğitim Sempozyumu 2012
İran,Azerbaycan,Ermenistan ve Gürcistan'da Osmanlı Vakıfları 2011
Teftiş Mecmuası 1340
Mülhak Vakıflar El Kitabı 1986
Tarihte İlginç Vakıflar 2012
Vakıflar Kaynakçası 2015
Taceddin Dergahı'nda İstiklal Şairi Mehmet Akif 2016
Kervansaray Yolu Kayseri - Konya Orta Anadolu Rehber Kitabı 2016
Mukaddime Tercümesi : indeksli Tıpkıbasım 2016
Tarihte İlginç Vakıflar (Arapça) 2016
Bosna Hersek Vakfiyeleri (5 cilt) 2016
Vefatının 50. Yılında Mehmed Fuad Köprülü 2017
Haseki Hürrem Sultan Kudüs Vakfiyesi 2017
Vakıf ve Sivil Toplum 2017
YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »