DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN
Yayınlarımız

YAYIN KURULLARI

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Öz

Hacettepe Üniversitesi, Ankara-TÜRKİYE

Prof. Yılmaz Kurt

Ankara Üniversitesi (Emekli),  Ankara-TÜRKİYE

Prof. Dr. Halit Çal

Hacı Bayram Veli Üniversitesi,  Ankara-TÜRKİYE

Prof. Dr. Hatice Oruç

Ankara Üniversitesi,  Ankara-TÜRKİYE

Prof. Dr. Kayhan Orbay

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  Ankara-TÜRKİYE

Prof. Dr. Metin İzeti

Tetova Devlet Üniversitesi, Tetova-MAKEDONYA

Doç. Dr. Miyase Koyuncu Kaya

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lahey Eğitim Ateşesi,  Lahey-HOLLANDA

Dr. Murat Yılmaz

 Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi – Ankara- TÜRKİYE

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Muhamed M. Arnaaod

Dünya İslami İlimler Eğitim Üniversitesi /ÜRDÜN

Dr. Mevludi Arslan

Hırvatistan Meşihatı Başkan Yardımcısı / HIRVATİSTAN

Prof. Dr. Fahameddin Başar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Mehmet Bulut

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Murat Çizakça

 KTO Karatay Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Géza Dávid

Macar Bilimler Akademisi / MACARİSTAN

Prof. Dr. Abdülkadir Dündar

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Süreyya Faroqhi

 Bilgi Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru

Ege Üniversitesi / TÜRKİYE

Dr. Mehmet Genç

İstanbul Üniversitesi (Emekli) / TÜRKİYE

Prof. Dr. Khalifa Hammache

Emir Abdulkadir Üniversitesi, CEZAYİR

Prof. Dr. Mefail Hızlı

Uludağ Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Adnan Kadric

University of Sarajevo / BOSNA HERSEK

Prof. Dr. Mustafa Kara

Uludağ Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Ziya Kazıcı

Marmara Üniversitesi (Emekli) / TÜRKİYE

Prof. Dr. Bilal Kemikli

Uludağ Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Heath W. Lowry

Bahçeşehir Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. İbrahim Numan

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

TOBB Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. İlber Ortaylı

MEF Üniversitesi / TÜRKİYE

Dr. Nazif Öztürk

Vakıflar Genel Müdürlüğü (Emekli) / TÜRKİYE

Prof. Dr. Suphi Saatçi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Haşim Şahin

Sakarya Üniversitesi / TÜRKİYE

Dr. Vedat Şahiti

Kosova Baş Müftülüğü Başdanışmanı / KOSOVA

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal

Pamukkale Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof.Dr. Eugenia Kermeli Ünal

Hacettepe Üniversitesi / / TÜRKİYE

Prof. Dr. Musa Yıldız

Gazi Üniversitesi Rektörü / TÜRKİYE

Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız

Hacettepe Üniversitesi (Emekli) / TÜRKİYE

Prof. Dr. Ali Yılmaz

Uşak Üniversitesi / TÜRKİYE

İdari Kurul

Sahibi (Vakıflar Genel Müdürlüğü adına)

Sinan AKSU

Yayın Koordinatörü

Rifat TÜRKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mevlüt ÇAM

Yayın Yönetmeni

Mehmet KURTOĞLU

Dergi Sekretaryası

Hasan DEMİRTAŞ

YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »